Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Dozimetria
.. dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, expozičný príkon a s nimi súvi.. .. Ide o pojmy ako dávka, absorbovaná dávka, príkon absorbovanej dávky, integrálna dávka, dávkový ekv.. ..kľúčové slová: dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, eExpozičný prí.. ..kľúčové slová: absorbovaná dávka, príkon absorbovanej dávky, integrálna dávka, dávkový ekv..