Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Dosimetry.
.. integral dose, equivalent dose, effective dose, kerma, kerma rate, exposure, exposure rate and.. ..kľúčové slová: integral dose, equivalent dose, effective dose, kerma..

Dozimetria
.. dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, expozičný príkon a s .. ..kľúčové slová: dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, eExpozičný prík..