Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rádiológia, ale uži.. .. zaradených do špecializačného odboru pediatrická kardiológia, rádiológia a kardiológia dospelých, ale aj pre l.. ..kľúčové slová: kardiológia,..

Webináre z kardioógie
..kľúčové slová: kardiológia,..