Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

medicína katastrof pre medikov

Medicína katastrof pre medikov

Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí podmienené obsiahlym súborom vedomostí, zručností a schopností zdravotného personálu všetkých úrovní (strategická manažérska – operačná – taktická), kvalitne a efektívne fungujúcou logistickou bázou, bezproblémovou výmenou aktuálnych a potrebných informácií v rámci informačného systému pre krízové riadenie v zdravotníctve a možnosťami bezpečnostného výskumu v oblasti populačných prístupov ku zdraviu za mimoriadnych udalostí.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Ilona Mauritzová, Kristína Žakovičová, Jiří Knor, Jozef Štorek, Dušan Sysel, Hana Belejová, Andrea Hudáčková | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy, Všeobecné praktické lekárstvo, Akútna medicína | zobrazené: 3525x | publikované: 6.5.2013 | posledné úpravy: 7.5.2013

Urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Akútna medicína, Všeobecné praktické lekárstvo, Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1500x | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 5.5.2017
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Webináre z internej medicíny
..kľúčové slová: interná.. ..kľúčové slová: interná medicína.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Webinár - interná.. .. citlivé [?] Licencia Webinár - interná medicína..

Vnútorné ženské pohlavné orgány
..kľúčové slová: genitalia feminina interna.. ..kľúčové slová: genitalia feminina interna..

Vnútorné mužské pohlavné orgány
..kľúčové slová: genitalia masculina interna.. ..kľúčové slová: genitalia masculina interna..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. Murín, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, I.interná klinika LF UK) a prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Webinár - interná.. .. citlivé [?] Licencia Webinár - interná medicína..

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár
.. Vám historicky prvý webinár na platforme interna webimed! Našími hosťami sú garanti tohto pro..

O vedeckom bádaní v medicíne
..Medicína a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr..

Základy poskytovania prvej pomoci
..kľúčové slová: pomoc, urgentná medicína..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. Lekárska fakulta v Bratislave, IV. Interná klinika Lekárskej fakulty a Univerzitnej .. .. pre zvedavejších čitateľov. Nemocničná medicína Nemocničný lekár Nemocnica H..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. Často za pomoci iných regiónov či pomocou internacionálnej komunity (S. W. Gunn). V podmienkach .. .. i populačných celkov za mimoriadnych udalostí. Medicína katastrof je efektívny riadiaci a výkonný ná..