Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Zmyslové orgány
..kľúčové slová: chuť, sluch, zrak, hmat.. ..kľúčové slová: chuť, sluch, zrak, hmat..

KOSTI NOHY (audiovizuálna pomôcka)
.. kosti vystupuje do planty výrazná a dobre hmatná drsnatina - tuberositas ossis navicularis, kam ..