Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Diabetes melitus
..História a klasifikácia diabetu, základné pa..

Diabetes melitus
..História diabetu, patofyziologické východiská ochorenia, m..

Úvod do 3D tlače
..kľúčové slová: tlač, história, tlačiarne, materiály, v..

Medicína katastrof pre medikov
.. vojnových konfliktoch a teroristických útokoch - história VII. Zbrane hromadného ničenia – c..

Schizofrénia
..kľúčové slová: história..

Syndróm nepokojných nôh
.. uvádzaných lekárskych špecializácií. História syndrómu nepokojných nôh Epidemiológia sy..

Dentoalveolárna chirurgia
.. (terminológia, interdisciplinárna spolupráca, história, vyšetrenie pacienta vrátane rtg vyšetrenia, an..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. Bratislavské lekárske listy – história – Bernadičová H., Ostatníková D., Hulín I. ..