Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 5

Evidence Based Medicine (EBM)

Evidence Based Medicine (EBM)

Evidence Based Medicine (EBM) – prezentácia obsahuje základné princípy EBM, hierarchickú kategorizáciu dôkazov, informačné zdroje EBM a praktickú ukážku vyhľadávania „dôkazov“ v databáze PubMed.                        

 
autor: Miriam Pekníková | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | zobrazené: 4408x | publikované: 29.5.2012 | posledné úpravy: 12.11.2019

O vedeckom bádaní v medicíne

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


 
autor: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková a kol. | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia, Lekárska informatika a informačná veda, Ostatné | zobrazené: 2587x | publikované: 13.3.2015 | posledné úpravy: 18.3.2015

HLA complex and its significance in biology and medicine

HLA complex and its significancein biology and medicine

Histocompatibility molecules are genetically determined proteins present in membranes of all nucleated cells. They form a unique system for which the term “Major Histocompatibility Complex (MHC)” was coined. Each vertebrate species is characterised by its own MHC; that of humans has an abbreviation HLA. This acronym is derived from the words: “human leucocyte antigens” as its fist molecules were discovered in membranes of leucocytes.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 2454x | publikované: 16.3.2012 | posledné úpravy: 28.3.2012

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Akútna medicína, Všeobecné praktické lekárstvo, Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1162x | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 9.5.2017

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

The education and training of medical doctors and other health professionals are undergoing fundamental transformation in a worldwide context. The traditional teaching models are currently being substituted or complemented by up-to date study models. They open more space to innovative pedagogic strategies that facilitate active learning and student-centred teaching approaches.
Team-based learning (TBL) is an innovative teaching/learning strategy that is based on students’ learning in small teams. It is a relatively new approach in medical education, but the evidence for its academic effectiveness in this field is growing.
Authors of the booklet provide an overview of the basic concepts of the TBL and share their experience with introducing TBL into physiology teaching of medical students.

 
autor: Katarína Babinská, Ing. Miroslav Babinský, RNDr. Ján Bakoš, PhD, MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., MUDr. Rastislav Važan, PhD. | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia, Ostatné | zobrazené: 74x | publikované: 15.1.2020 | posledné úpravy: 12.2.2020
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 22

Ísť na stránku: 1 2 3

Štruktúra hmoty z biofyzikálneho hľadiska
.. „Štruktúra hmoty z biofyzikálneho hľadiska“ podáva stručný úvod k niek.. .. hmoty z biofyzikálneho hľadiska“ podáva stručný úvod k niektorým aplikáciám fyziky na mi.. .. aplikáciám fyziky na mikroskopickej úrovni v medicíne. Vysvetľuje základný problém vedy, podáva stru.. ..kľúčové slová: fyzika v medicíne, štrukturálna analýza, formy hmoty, fy.. ..kľúčové slová: v medicíne, štrukturálna analýza, formy hmoty, fyz.. ..kľúčové slová: v medicíne, štrukturálna analýza, formy hmoty, fy.. .. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc. Prílohy: Príloha D..

Organic chemistry
.. chemistry is designed for students of general medicine. The content of lecture represents the.. .. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD. Prílohy: Príloha D.. .. [?] Licencia Organic chemistry - General medicine | 28.2.2009 656.92..

Structure of Matter From Biophysical Point of View
.. of Matter From Biophysical Point of View“ is aimed to give a brief introduction.. .. applications of physics at microscopic level in medicine. It explains the fundamental problem of science,.. ..kľúčové slová: in medicine, structure analysis, forms of matter, physical.. .. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc. Prílohy: Príloha D..

Male internal genital organs
.. guides so named lecture, which provides the basic anatomical description of the male.. .. for the medical faculty students of the general medicine and dentistry.. .. Zora Haviarová Prílohy: Príloha D..

Female internal genital organs
.. guides so-named lecture, which provides the basic anatomical description of the.. .. for the medical students of the general medicine and dentistry.. .. Zora Haviarová Prílohy: Príloha D..

Conference MEFANET 2015
.. international conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences.. .. conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences November 25 – 26,.. .. telemedicine, web-based image archives, educational portals, multimedia.. .. education of medical disciplines: telemedicine, web-based image archives, educational.. .. Michal Trnka, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Conference MEFANET 2014
.. international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning.. .. conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics.. .. 8th year of the conference is a continuation of very successful and productive conferences MEFANET.. .. The conference provides an opportunity to medicine teachers and students to meet medical.. .. Michal Trnka, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

SKULL (after Cunningham)
.. Textbook of Anatomy (12th Edition, iss. 1981) provides the complete description of the separated.. .. but of course for the students of the General Medicine.. .. Zora Haviarová, Cunningham D.j., Romanes G.J. Prílohy: ..

Skeletopedia - Interactive 3D atlas of human bones
.. bones as an internet page with use of HTML5, Javascript, PHP and MySQL. To obtain polygonal.. .. Primary audience of the atlas are students of medicine. Atlas contains also interactive annotations,.. ..kľúčové slová: of bones, 3D visualization, polygonal models, study material,.. .. Havran, Michal Slabej, Peter Šulík Odkazy: Odkaz ..

Klasifikácia v psychiatrii
.. systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komun.. .. systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komunikovať a inf.. ..V psychiatrii je problém klasifikácie veľmi di.. .. výskumu i klinickej praxe. Klasifikácia v medicíne je potrebná predovšetkým na zatrieďovanie jed.. .. Ján Pečeňák, CSc. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..