Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 28

Ísť na stránku: 1 2 3

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby .. .. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..kľúčové slová: Vyšetrenie.. ..kľúčové slová: Vyšetrenie pacienta..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. Osteoporóza – definícia 2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory o.. .. – definícia 2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. L.. .. je pri definovaní vysokorizikového pacienta potrebné po jednotlivých rizikových faktoroch ak.. ..kľúčové slová: fyzikálne vyšetrenie .. ..kľúčové slová: fyzikálne vyšetrenie.. ..kľúčové slová: fyzikálne vyšetrenie pacienta..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. pred stanovením konečnej diagnózy a liečbou. Vyšetrenie objektívnych zmien a funkcií zrakového orgánu sa .. .. orgánu dodržiavame osvedčené postupy, orientačne pacienta prezeráme pri dennom svetle, sledujeme aj zmeny .. .. vyšetrovacím postupom v oftalmológii patrí: vyšetrenie zrakovej ostrosti a refrakcie biomikroskopia..

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie
.. je potrebné sa zamerať predovšetkým na vyšetrenie vnútroočného tlaku, zrakového nervu a zorného poľ.. ..kľúčové slová: klinické vyšetrenie, rizikové faktory, ..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Patogenéza popálenín Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín .. .. v miestnych nemocniciach, alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do pop..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk
.. na nízke riziko pre pacienta pri vyšetrení. Fyzikálne princípy diagnostického ultrazvuku Ultrazvuk je .. .. vo väčšej miere vzhľadom na nízke riziko pre pacienta pri vyšetrení. Fyzikálne princípy dia..

Dentoalveolárna chirurgia
.. interdisciplinárna spolupráca, história, vyšetrenie pacienta vrátane rtg vyšetrenia, antisepsa a a.. .. spolupráca, história, vyšetrenie pacienta vrátane rtg vyšetrenia, antisepsa a asepsa, v..

Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia
.. jednotlivými plochami lámavého systému oka. Vyšetrenie zrakovej ostrosti - zisťovanie kvality zrakového .. .. šošovky pri hypermetropii - subjektívne vyšetrenie optimálnej sférickej šošovky pri myo..

Rádioaktivita
.. života, aktivita a s nimi súvisiace vzťahy a fyzikálne..

Štruktúra hmoty z biofyzikálneho hľadiska
.. „Štruktúra hmoty z biofyzikálneho hľadiska“ podáva stručný úvod k niek.. ..kľúčové slová: v medicíne, štrukturálna analýza, formy hmoty, fyzikálneinterakcie, Heisenbergov princíp neurčitosti, e..