Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Dozimetria
.. efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, expozičný príkon a s nimi súvisiace vzťahy a fyz.. ..kľúčové slová: efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, eExpozičný p..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. nepoznáme, za rizikové faktory sú považované expozícia určitým typom chemikálií (napr. benzén), víru..

Hypersenzitívne reakcie prvého typu - Alergia I
.. vrátane človeka (s výnimkou škrečkov). Prvá expozícia na antigén (nejaký proteín alebo chemické látky n..