Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Štruktúra hmoty z biofyzikálneho hľadiska
..kľúčové slová: Heisenbergov princíp neurčitosti, elementárne častice, Schrödingerova r.. ..kľúčové slová: Heisenbergov princíp neurčitosti, elementárne častice, Schrödingerova ..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk
.. má za následok šířenie pozdĺžnej tlakovej vlny. Častice hmotného prostredia kmitujú okolo svojej r..