Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Základné prvky elektrických obvodov
.. „Základné prvky elektrických obvodov“ je zameraná na vysvetlenie .. .. veličiny ako elektrický prúd, elektrický odpor, ďalej meranie elektrických veličín a prvky ele.. ..kľúčové slová: Elektrický obvod, elektrický prúd, elektrický od.. ..kľúčové slová: obvod, elektrický prúd, elektrický odpor.. .. citlivé [?] Licencia Základné prvky elektrických obvodov | 28.3.2012 1.19 MB registrovaný ..

Pasívne elektrické vlastnosti tkanív
.. veličín a jednotiek potrebných k porozumeniu elektrických vlastností biologických tkanív. Obsahuje fy.. ..kľúčové slová: veličiny, pasívne elektrické vlastnosti tkanív, elektrický model tkaniva, účinok elektrické ho prúdu na tka..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu. Podporené grantom KEGA 008-UK - .. .. sietnice chemickou reakciou vzniká elektrický potenciál, ktorý je nervovými bunkami sietnice sú..