Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Dozimetria
.. dávky, integrálna dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, exp.. .. ho merať a kvantifikovať. Ide o pojmy ako dávka, absorbovaná dávka, príkon absorbovanej dávky, i.. ..kľúčové slová: dávky, integrálna dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, eEx.. ..kľúčové slová: dávka, absorbovaná dávka, príkon absorbovanej dávky, i..

Rádioaktivita
.. premeny, doba polpremeny (fyzikálna, biologická, efektívna), stredná doba života, aktivita a s nimi s..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. pacienta • stupeň invazívnosti • dávka ionizujúceho žiarenia • stupeň komfortu pr..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. na efektívnu liečbu MMU musí byť splnená požiadavka, že jeho okraj musí aspoň o 1 mm presahovať roz..