Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Rádioaktivita
.. rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny (fyzikálna, biologická, efektívna), st.. .. rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny (fyzikálna, biologická, efektívna), stredná doba .. ..kľúčové slová: rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny, stredná doba života, a.. ..kľúčové slová: rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny, stredná doba života, a..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. tým, že frekvencia ich prekurzorov je vysoká, doba potrebná na ich aktiváciu je krátka, len pár hod..