Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Pokojový a akčný potenciál

 Fyziológia nervovej bunky, synaptický prenos, neurotransmitery, deskripcia pokojového membránového receptora, vznik akčného potenciálu, chronaxia, reobáza a fyziológia periférneho nervového systému.

 
autor: Daniela Ostatníková | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 4073x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 20.5.2011
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Pokojové membránové napätie
.. interpretáciu najmä prostredníctvom difúzneho potenciálu (Donnanova rovnováha), jeho výpočet pomocou Ne.. ..kľúčové slová: membránové napätie, difúzny potenciál, Donnanova rovnováha, Nernstova r.. ..kľúčové slová: membránové napätie, difúzny potenciál, Donnanova rovnováha, Nernstova rovnica, ..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. sietnice chemickou reakciou vzniká elektrický potenciál, ktorý je nervovými bunkami sietnice sústredený a..

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén
.. morfologického hľadiska je imunitný systém difúzny orgán, skladá sa z viacerých primárnych a sek..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. (napr: p53, cyklín D1, Ki-67, Bcl2) sa javí ako potenciálny prognostický faktor MMU. Proteíny PARP-1 a AIF ..