Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Alergia II – hygienická hypotéza, diagnostika a liečba alergie

Alergia II – hygienická hypotéza, diagnostika a liečba alergie

Alergiou trpí značná časť populácie vyspelých krajín, štatistiky uvádzajú až okolo 30 %, čo ostro kontrastuje so situáciou spred 50 a viac rokmi, kedy alergia nedosahovala ani úroveň 5 %. Kde hľadať príčinu tohto stavu? Odborníci tento stav vysvetľujú predovšetkým zmenami v hygienickom štandarde, ktorý sa podstatne zlepšil, zmenami v početnosti rodín, výžive, znečistením ovzdušia, očkovaním, nadmerným užívaním antibiotík, čo všetko spôsobuje, že Th1-imunitná odpoveď sa nie dostatočne často a intenzívne aktivuje a nestačí vyvažovať zase nadmerne aktivovanú Th2 imunitnú odpoveď, a to tým skôr, že táto už nebojuje s helmitmi, lebo sme ich tiež zásadne eradikovali.

Diagnostika alergie sa zakladá na stanovované počtu eozinofilov v periférnej krvi, príp. bronchoalveolovej laváži, stanovovaním celkových a špecifických hladín IgE, zisťovaním hladín solubilných molekúl CD23 a CD63. Stále však základom správnej diagnózy sú intradermálne testy.

Liečba alergie využíva antihistaminiká, antagonistov leukotriénov, glukokortikoidy a najnovšie sa doliečby dostali aj monoklonové protilátky proti IgE (omalizumab). V liečbe alergií má svoje miesto aj subkutánna alergénovo špecifická imunoterapia (SIT). Zakladá sa na pravidelných podkožných injekciách postupne stúpajúcich dávok alergénových extraktov, alebo rekombinantných alergénov. Sublingválna imunoterapia (SLIT) sa zase zakladá na podávaní alergénov dráhou sliznice ústnej dutiny.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3400x | publikované: 5.10.2012 | posledné úpravy: 5.10.2012

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie

 Glaukómová choroba je chronická progresívna neuropatia so zmenami terča zrakového nervu , vrstvy nervových vlákien sietnice a zorného poľa . Ochorenie vedie k strate gangliových buniek a ich axónov, čo spôsobuje progresívnu stratu periférneho videnia a často vedie k slepote. Najdôležitejším rizikovým faktorom je vyšší vnútroočný tlak. Pri diagnostike ochorenia je potrebné sa zamerať predovšetkým na vyšetrenie vnútroočného tlaku, zrakového nervu a zorného poľa. Glaukómové ochorenie môžeme rozdeliť na kongenitálne formy, primárne a sekundárne formy s otvoreným alebo zatvoreným uhlom.

 
autor: Sylvia Ferková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 2159x | publikované: 15.10.2012 | posledné úpravy: 15.10.2012
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Karcinóm prsníka
..kľúčové slová: prsníka, skríning, diagnostika..

Syndróm nepokojných nôh
.. Genetika Klinický obraz Diagnostika ..

EUNI - Elektronické vzdelávanie
.. – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Diagnostika akutního zánětu v ambulantní péči – MUDr. J.. .. na príslušnej fakulte – – Diagnostika akutního zánětu v ambulantní péči – MUDr. Jarosla..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. popálenín Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín Prvotné ošetrenie ..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk
.. ultrazvuk. V poslednej dobe sa ultrazvuková diagnostika využíva stále vo väčšej miere vzhľadom na nízke r..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. vyšetrenia pri akútnych zdravotných problémoch, diagnostika bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich o..