Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...




VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0




VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Dozimetria
.. príkon absorbovanej dávky, integrálna dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový pr.. .. absorbovanej dávky, integrálna dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, exp.. ..kľúčové slová: príkon absorbovanej dávky, integrálna dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový pr.. ..kľúčové slová: absorbovanej dávky, integrálna dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, exp..

Metabolizmus (Prednáška z fyziológie pre študentov zubného lekárstva)
.. úrovne, respiračný kvocient, energetický ekvivalent. Energetická bilancia. Energetická hodnota ž..