Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Dozimetria
.. ho merať a kvantifikovať. Ide o pojmy ako dávka, absorbovaná dávka, príkon absorbovanej dávky, i.. ..kľúčové slová: dávka, absorbovaná dávka, príkon absorbovanej dávky, i..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. pacienta • stupeň invazívnosti • dávka ionizujúceho žiarenia • stupeň komfortu pr..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. na efektívnu liečbu MMU musí byť splnená požiadavka, že jeho okraj musí aspoň o 1 mm presahovať roz..