Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Základy morfológie orgánu zraku
..kľúčové slová: šošovka, sklovec, sietnica, dúhovka, vráskovec, cievovka, zrakový ..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
..kľúčové slová: rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový n..