Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia

Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia

Centrálna ostrosť zraku (COZ)

Lámavý (refrakčný) systém oka má za úlohu prenášať obrazy predmetov na sietnicu nášho oka. Rovnobežne prebiehajúce svetelné lúče odrážané z predmetov okolo nás majú byť lámané tak, aby obraz dopadol priamo na miesto najostrejšieho videnia. Na potrebné sústredenie lúčov svetela majú hlavný význam guľové lámavé (refrakčné) plochy rohovky a šošovky. Na celkovej sile lámavosti (refrakcie) sa podieľajú v menšej miere aj iné faktory, ako index lomu prostredia a vzdialenosti medzi jednotlivými plochami lámavého systému oka.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti - zisťovanie kvality zrakového výkonu a porovnanie s fyziologickou normou je veľmi dôležité hodnotenie.
 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 6045x | publikované: 15.10.2012 | posledné úpravy: 31.3.2014

Základy morfológie orgánu zraku

Základy morfológie orgánu zraku

Základné poznatky o morfológii zrakového orgánu:

1) anatómia pomocných orgánov oka - mihalnice, slzná žľaza, odvodné slzné cesty a slzný film, spojovka, okohybné svaly

2) anatómia očnej gule - obaly (3 vrstvy) očnej gule a anatomické štruktúry, ktoré vypĺňajú očnú guľu - šošovka, sklovec

3) charakteristika zrakového nervu a priebeh zrakovej dráhy

4) postup pri pitve očnej gule, výukový model oka

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | sekcia: Prednášky | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 4818x | publikované: 24.9.2012 | posledné úpravy: 31.3.2014

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU zraku

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

Zrak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o tvare, veľkosti, detailov a pohybu predmetov, ďalej o ich jase, čierno-bielom i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu.

Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014.

 
autor: Zoltán Oláh, Alena Furdová, Vladimír Krásnik | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 3439x | publikované: 20.5.2014 | posledné úpravy: 21.5.2014
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

MEFANET
.. LF v Plzni Univerzity Karlovy v Prahe Centrálna brána projektu MEFANET Centrálny portál kam sa u..

Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.
.. napraviť nedostatky a získať potrebnú kvalitu ostrosti zraku človek objavil až v podstatne neskoršom ob.. .. nedostatky a získať potrebnú kvalitu ostrosti zraku človek objavil až v podstatne neskoršom období. A..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. v oftalmológii patrí: vyšetrenie zrakovej ostrosti a refrakcie biomikroskopia predného segmentu .. .. techniky na zobrazenie samotného orgánu zraku ale aj okolitých štruktúr a takisto aj štruktúr v..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. cievy sietnice, križujúce nad tumorom * Zlá centrálna ostrosť daného oka * Nepriehľadné optické médi.. .. sietnice, križujúce nad tumorom * Zlá centrálna ostrosť daného oka * Nepriehľadné optické médiá * Nemož.. .. až s exenteráciou orbity (a súčasne aj stratu zraku). Súčasné moderné technické možnosti aplikované v..