Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Rohovka - 1.časť
.. väzivový obal očnej gule - tvorí ju očné bielko (skléra) a rohovka, pozostávajúce z tuhého, kol.. .. (7 – 8 mm) ako nepriehľadné očné bielko. Avaskulárna rohovka má na okraji silne v..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
..kľúčové slová: guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne t..

Aminokyseliny a peptidy
.. študenti využijú pri pochopení vlastností bielkovín na prednáške o proteínoch. Študentom autorka p..

Proteíny
.. a základnými. Študent sa oboznámi so štruktúrou bielkovín a ich mnohostrannou funkciou v organizme. ..

Metabolizmus (Prednáška z fyziológie pre študentov zubného lekárstva)
.. postabsorbčnom období. Hlavné metabolické cesty bielkovín, tukov a ..

Výživa človeka, živiny a ich funkcie, výživové odporúčania (Prednáška pre študentov ZL)
.. potravinové aditíva, kontaminanty. Živiny (bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerálne látky) ..