Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 5

INTERAKTÍVNY 3D atlas ĽUDSKÝCH kostí – SKELETOPEDIA

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

www.skeletopedia.sk

Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky realizovanej pomocou HTML5, Javascriptu, programovacieho jazyka PHP a databázou MySQL. Na získanie polygonálnych modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné ľudské kosti z Anatomického ústavu Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atlas je určený primárne študentom medicíny a obsahuje aj interaktívne označovanie štruktúr kostí, automatické vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kostiach a kvíz.

 
autor: Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík | sekcia: Multimediálne pomôcky, Prednášky | odbor: Anatómia | zobrazené: 7285x | publikované: 25.4.2014 | posledné úpravy: 25.4.2014

KOSTI NOHY (audiovizuálna pomôcka)

KOSTI NOHY (audiovizuálna pomôcka)

Audiodidaktická pomôcka popisujúca kosti nohy môže poslúžiť pri výučbe danej problematiky či už v rámci praktických cvičení alebo kdekoľvek s dostupnosťou internetu a Mefanet portálu našej fakulty (LFUK Bratislava). V rámci nej sa oboznámia s názvami, počtom, rozložením kostí ľudskej nohy (chodidla), čomu slúži textová časť a zároveň si ju pozrú a vypočujú z audiovizuálnej prílohy.

 
autor: Zora Haviarová, Farkašová Paulína | sekcia: Multimediálne pomôcky, Pedagogické diela | odbor: Anatómia | zobrazené: 3760x | publikované: 18.9.2017 | posledné úpravy: 18.9.2017

KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka)

KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka)

Audiodidaktická pomôcka popisujúca kosti ruky môže poslúžiť pri výučbe danej problematiky či už v rámci praktických cvičení alebo kdekoľvek s dostupnosťou internetu a Mefanet portálu našej fakulty (LFUK Bratislava). V rámci nej sa oboznámia s názvami, počtom, rozložením kostí ľudskej ruky, čomu slúži textová časť a zároveň si ju pozrú a vypočujú z audiovizuálnej prílohy.

 
autor: Zora Haviarová, Farkašová Paulína | sekcia: Multimediálne pomôcky, Pedagogické diela | odbor: Anatómia | zobrazené: 2773x | publikované: 18.9.2017 | posledné úpravy: 18.9.2017

Interaktívny anatomický atlas topografických régií

Interaktívny anatomický atlas topografických régií

Interaktívny atlas bude slúžiť ako pomôcka pri štúdiu topograficko-anatomických régií. Atlas nájde využitie počas pitevných cvičení i pri príprave na teoretickú časť skúšky z predmetu anatómia. V atlase je návod na postupnú preparáciu anatomických štruktúr po vrstvách (naznačenie rezov, suprafasciálne útvary, hlboké anatomické štruktúry). V prvej fáze je zobrazená fossa axillaris. V nasledujúcom období bude atlas dopĺňaný o ďaľšie topograficko-anatomické oblasti. 

 
autor: Boris Kollárik, Michal Lapides, Eliška Kubíková, Ladislav Guller | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anatómia | zobrazené: 8011x | publikované: 19.5.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011

Skeletopedia - Interactive 3D atlas of human bones

Skeletopedia - Interactive 3D atlas of human bones

www.skeletopedia.sk

Creation of 3D atlas of human bones as an internet page with use of HTML5, Javascript, PHP and MySQL. To obtain polygonal models surface scanners and CT i-CAT scanner were used. Scanned models are true human bones, property of Department of Anatomy LF UK. Primary audience of the atlas are students of medicine. Atlas contains also interactive annotations, automatic search and visualisation of bone structures on 3D models, brief charts with key facts about bones and quizzes.

 
autor: Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík | sekcia: Multimediálne pomôcky, Prednášky | odbor: Anatómia | zobrazené: 1997x | publikované: 25.4.2014 | posledné úpravy: 25.4.2014
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou kostí a kĺbov. Muskuloskeletálne choroby, ktoré po.. .. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera, asi tretina je odkázaná na o..

EPIBULBAR LESIONS
.. Eyelid, Conjunctival, and Orbital Tumors: An Atlas and Textbook. Lippincott Williams & Wilkins...

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. potenie (nočné potenie, horúčka), bolesť kostí a kĺbov, bolesť chrbta, bolesť uzlín po pož..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. JA, Shields CL: Intraocular tumors: an atlas and textbook. Philadelphia: Lippincott Williams.. .. havárie v septembri 2012. Mal zlomené obe lícne kosti, čeľusť a nos. Zranenia boli rozsiahle a mali za ..

Bazalióm mihalníc a orbity
.. Shields, CL.: Intraocular tumours: a text and atlas. W.B.Saunders: Philadelphia, 1992; 577s 11...