Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Refrakčné chyby oka
.. súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus. .. .. chyby oka): - myopia - hypermetropia - astigmatizmus Ďalej sa definuje: - anizometropia - .. ..kľúčové slová: emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, ..

Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.
..kľúčové slová: hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, okuliare, kontaktné šošovky, vn..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. ako jeho chyby (ďaleko-, krátkozrakosť a astigmatizmus). Sietnica sa priebežne prispôsobí aktuálnej int..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. bremien. Komplikácie: Infekcia, rejekcia, astigmatizmus, rekurencia pôvodnej choroby (napr. stromálna d..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. Riziko rejekcie transplantátu a pooperačný astigmatizmus je tiež nižší. Transplantát sa rýchlejšie prejas..