Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Dentoalveolárna chirurgia
.. vírusové infekcie a orofaciálna oblasť), -anestézia v orálnej a maxilofaciálnej chirurgii (lokálne an.. ..kľúčové slová: anestézia,..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. pri ktorej nie je potrebná celková anestézia, umožňuje liečiť aj pacientov, u ktorých by klas..