Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Rádioaktivita
.. „Rádioaktivita“ je zameraná na vysvetenie základných po.. ..kľúčové slová: izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny, st.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Rádioaktivita | 16.4.2012 188.94 KB registrovaný ..

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií
.. aktivity: aktivita 1.1. Modernizácia technickej ..

Komplementový systém a jeho biologický význam
.. len v rámci fyziologických medzí, jeho aktivita sa musí starostlivo kontrolovať. Dosahuje sa to v..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. IL-33. Za zvýšenú priepustnosť zodpovedá zvýšená aktivita Th9-lymfocytov, ako o tom svedčí aj korelácia ic..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké gran..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. a degradáciu DNA bez využitia kaspáz. Redoxná aktivita AIF je nevyhnutná pre optimálnu oxidatívnu fo..