Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Výživa človeka, živiny a ich funkcie, výživové odporúčania (Prednáška pre študentov ZL)

Výživa človeka, živiny a ich funkcie, výživové odporúčania (Prednáška pre študentov ZL)

Výživa človeka. Zložky výživy – živiny, biologicky aktívne látky, potravinové aditíva, kontaminanty. Živiny (bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerálne látky) – charakteristika, funkcie, význam pre ľudský organizmus, odporúčania pre príjem. Súčasná situácia vo výžive. Výživové odporúčania. Výživa a zdravie zubov.

 
autor: Katarína Babinská | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2115x | publikované: 16.9.2015 | posledné úpravy: 16.9.2015
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 19

Ísť na stránku: 1 2

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
..ak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom sv.. .. i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie b.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tla.. .. vnútroočný tlak. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, .. .. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, čo umožní jasne a os.. ..kľúčové slová: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..kľúčové slová: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu n.. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a z.. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového .. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového ce.. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v k.. .. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., doc.MUDr. Alena Furdová, PhD., M.. .. PhD., MPH, doc.MUDr.Vladimír Krásnik, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..

Fyziológia krvi (Prednáška pre študentov zubného lekárstva)
.. - zloženie, vlastnosti, funkcie. Krv a zachovanie homeostázy. .. .. - zloženie, vlastnosti, funkcie. Krv a zachovanie homeostázy. Erytrocyty a ich .. ..kľúčové slová: - vlastnosti, funkcie, krvné elementy a ich funkcie, .. ..kľúčové slová: - vlastnosti, funkcie, krvné elementy a ich funkcie, krvná p.. .. Katarína Babinská, PhD. Prílohy: Príloha Dá.. .. Katarína Babinská, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..

Fyziologia krvi I
..a a funkcie krvi, spôsoby odberov krvi, .. .. a funkcie krvi, spôsoby odberov krvi, stručný popis k úl.. .. Mgr. Július Hodosy, MPH, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. Mgr. Július Hodosy, MPH, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..

Nervus vagus
.. funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb. Označenie nervus .. .. funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb. Označenie ner.. .. hmlistý, matný). Tento pojem v minulosti priliehavo vystihoval vedomosti o tomto hlavovom.. ..áve výrazný nárast množstva poznatkov o zapojení ne.. .. a motorických dráh nervus vagus. Fyziologické funkcie nervus vagus Prečo je nervus vagus taký v.. .. do regulácie činnosti organizmu nás viedol k príprave publikácie, ktorej cieľom je priblížiť spek.. ..kľúčové slová: vagus,.. .. MUDr. Boris Mravec, PhD., Katarína Ondičová Prílohy: Príloha D.. .. MUDr. Boris Mravec, PhD., Katarína Ondičová Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..

Úvod do pitiev - hrudník a brucho
.. telo je asi najdokonalejšie ale zároveň aj najdôležitejšie .. .. nie je najdôležitejšia alebo menej dôležitá. Funkcie všetkých orgánov vzájomne do seba zapadajú a súvi.. .. vzájomne do seba zapadajú a súvisia. Nič nedokáže túto súvislosť a dokonalosť znázorniť a tak sp.. .. ale zároveň aj najdôležitejšie dielo prírody. Žiadna jej súčasť nie je najdôležitejšia ale.. ..ah: znázornenie jednotlivých anatomických ré.. .. popis pitevnej techniky, možné chyby pri pitve, ktoré zbytočne poškodzujú anatomické štr.. ..kľúčové slová: Anatómia, pitva, hrudník, b.. .. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. Prílohy: Príloha Dá.. .. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..

Protilátky. B-lymfocyty
..átky sú molekuly glykoproteínovej povahy, ktoré do.. .. antigénov; okrem toho však majú aj početné iné funkcie, ako je väzba komplementu, prechod placentou, .. .. sú molekuly glykoproteínovej povahy, ktoré dokážu špecificky viazať antigén či už solubilný alebo.. .. biochemickú štruktúru a biologickú funkciu. Principiálne úloha protilátok je väzba antigénov; okr.. ..átky produkujú B-lymfocyty, resp. vo veľkom r.. ..kľúčové slová: átky, imunoglobulíny, gamaglobulíny, B-lymfocyty, p.. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Attachments: Attachment ..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
..ány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené .. .. boli od nepamäti zahalené rúškom tajomstva. Ako príklad môžeme uviesť týmus. Ten si môže činiť nárok .. .. stáročia, až do roku 1961, kontroverzné tvrdenia ko.. .. komplikovali väčšinu otázok týkajúcich sa jeho funkcie, aj klinického významu. Jeho rozhodujúca funkcia .. .. aj klinického významu. Jeho rozhodujúca funkcia pri fungovaní vývinu imunitného systému bola pot.. ..kľúčové slová: atický systém, monocytovo-makrofágový systém, slez.. .. MUDr. Štefan Polák, CSc., Ivan Varga Prílohy: Príloha D.. .. MUDr. Štefan Polák, CSc., Ivan Varga Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..

Základy morfológie orgánu zraku
..ákladné poznatky o morfológii zrakového or.. .. orgánu: 1) anatómia pomocných orgánov oka - mihalnice, slzná žľaza, odvodné slzné cesty a s.. .. sklovec 3) charakteristika zrakového nervu a priebeh zrakovej dráhy 4) postup pri pitve očnej g.. .. priebehu vývoja živočíchov došlo k výraznému rozvoju od svetlo ci.. .. boli také oči bezcenné. Štruktúra ľudského oka je prispôsobená na priepustnosť lúčom svetla a na.. .. priebehu vývoja živočíchov došlo k výraznému rozvoju .. .. ktorý im umožňuje trojrozmerné binokulárne videnie. Oproti tomu existuje monokulárne videnie, kedy .. ..kľúčové slová: anatómia .. ..kľúčové slová: oka.. ..kľúčové slová: sklovec, sietnica, dúhovka, vráskovec, cievovka, zrakový.. ..kľúčové slová: a, spojovka, okohybné svaly, očná guľa, šošovka, sk.. .. Alena Furdová, PhD., prof. MUDr. Zoltán Oláh, Dr.. .. Furdová, PhD., prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..

Základy plastickej chirurgie
..á učebnica Základy plastickej chirurgie časť I. spr.. ..astická chirurgia je relatívne mladý medicínsky odb.. .. alebo končatín. Najčastejšími príčinami straty funkcie bývajú úrazy, stav po ablačných operáciách pre on.. .. alebo orgánov alebo končatín. Najčastejšími príčinami straty funkcie bývajú úrazy, stav po abl.. ..kľúčové slová: astika, hojenie rán, .. .. Drahomír Palenčár, PhD. Prílohy: Príloha Dát.. .. Drahomír Palenčár, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. o potrebné špeciálne postupy aj vyšetrenie zrakových funkcií vždy oboch očí. Pri použití jedno.. .. skúseností a svojou logickou stavbou vedie k správnemu medicínskemu mysleniu, kde sa snažíme odlíšiť po.. .. poslednom období so zavedením nemocničných počítačových sietí vznikajú c.. .. pre reprodukciu obrazových dát je ich vysoká nadobúdacia cena, ale je to trend získavania i.. .. obrazových dát po elektronickej sieti. Napríklad RTG, CT, UZV alebo MRI obrazová dokumentácia .. .. štruktúr a takisto aj štruktúr v očnici (zrakový nerv). Niektoré očné ochorenia vyžadujú aj metó.. ..acie metódy v oftalmológii V rámci zobrazovacích m.. .. a refrakcie biomikroskopia predného segmentu oka zmeranie zakrivenia rohovky vyšetrenie .. .. podrobné štúdium vnútroočných štruktúr patrí napríklad: - rohovková topografia - mikroskopia .. ..kľúčové slová: segment oka, biomikroskopia, fotografia predného segmentu, .. ..kľúčové slová: segment oka, biomikroskopia, fotografia predného segmentu, .. ..kľúčové slová: azovacie metódy predného segmentu o.. ..kľúčové slová: metódy predného segmentu oka.. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MUDr. Justusová Paulína P.. .. Furdová, PhD., MPH, MUDr. Justusová Paulína Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] K..