Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

MEFANET-report 1
.. lekárskych fakúlt ČR na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. ME.. .. fakúlt ČR na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. MEFANET-report 1 vy..

Konferencia MEFANET 2015
.. SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych od.. .. účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych od.. ..kľúčové slová: MEFANET, Zdravotnícka.. ..kľúčové slová: MEFANET, Zdravotnícka informatika..

Konferencia MEFANET 2010
.. SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. Brno, .. .. účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. Brno, 24.-25. no..

Lekárska štatistika 1
..kľúčové slová: štatistika, Lekárska informatika..

Konferencia MEFANET 2012
.. SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov Brno, 2.. .. účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov Brno, 27.-28. no..

Konferencia MEFANET 2014
.. SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych od.. .. účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov.    ..

Konferencia MEFANET 2013
.. SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych od.. .. účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych od..

Konferencia Mefanet 2018
.. SR s medzinárodnou účasťou na témy e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych od.. .. účasťou na témy e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. Plzeň, 27...

MEFANET 2009
.. SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. Brno, .. .. účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. Brno, 24.-26. li..