Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 16

Ísť na stránku: 1 2

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu. Podporené grantom KEGA 0.. ..ak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom sv.. .. poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o .. .. predmetov plynule a automaticky ostro zobrazené na sietnici. Neprimeranosti lámavého systému oka sa .. .. plynule a automaticky ostro zobrazené na sietnici. Neprimeranosti lámavého systému oka sa pritom pr.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tla.. .. sústredený a cez zrakovú dráhu prenášaný do zrakového centra v záhlavovom laloku kôry mozgu. Tu obraz v.. .. jasne a ostro rozlíšiť predmety a určuje kvalitu centrálnej ostrosti zraku (vizus centralis). Zmenou.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tl.. .. do zrakového centra v záhlavovom laloku kôry mozgu. Tu obraz vnímame, t.j. .. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre m.. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre m.. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre m.. ..kľúčové slová: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre m.. ..kľúčové slová: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu n.. ..kľúčové slová: oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre .. ..kľúčové slová: pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre .. ..kľúčové slová: vý vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..kľúčové slová: Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre.. ..kľúčové slová: obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre mozgu.. .. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., doc.MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, doc.MUDr.Vladimír Krásnik, Ph.. .. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., doc.MUDr. Alena Furdová, PhD., M.. .. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., doc.MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, doc.MUDr.Vladimír Krásnik, PhD. Pr..

Základy morfológie orgánu zraku
.. poznatky o morfológii zrakového o.. ..ákladné poznatky o morfológii zrakového or.. .. poznatky o morfológii zrakového orgánu: 1) anatómia pomocných orgánov oka -.. .. poznatky o morfológii zrakového orgánu: 1) anatómia pomocných orgánov ok.. .. lúčom svetla a na vytvorenie ostrého a jasného obrazu na zadnej ploche očnej gule (na sietnici). .. .. od svetlo citlivých orgánov reagujúcich iba na prítomnosť svetla až po „jednoduché“ .. .. a jasného obrazu na zadnej ploche očnej gule (na sietnici). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prec.. .. priebehu vývoja živočíchov došlo k výraznému rozvoju od svetlo ci.. .. neuritmi v zrakovom nerve (nervus opticus) do zrakového centra kôry mozgu. Očné gule sú uložené v očnic.. .. v zrakovom nerve (nervus opticus) do zrakového centra kôry mozgu. Očné gule sú uložené v očnici. Na sp.. ..V priebehu vývoja živočíchov došlo k výraznému rozv.. .. na oboch stranách hlavy. Vďaka činnosti mozgu sa jednotlivé obrázky z oboch očí sa skladajú do .. ..kľúčové slová: natómia .. ..kľúčové slová: anatómia .. ..kľúčové slová: spojovka, okohybné svaly, oč guľa, šošovka, sklovec, sietnica, dúhovka, vrá.. ..kľúčové slová: a, spojovka, okohybné svaly, očná guľa, šošovka, sk.. ..kľúčové slová: spojovka, okohybné svaly, očná guľa, šošovka, sklovec, s.. .. Alena Furdová, PhD., prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc. Pr.. .. Alena Furdová, PhD., prof. MUDr. Zoltán Oláh, Dr.. .. Alena Furdová, PhD., prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc. Prílohy: ..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 2. časť
.. metódy zadného segmentu oka slúžia na získavanie údajov napríklad o terči zrakového ner.. .. údajov napríklad o terči zrakového nervu, sietnici. U niektorých prípadov potrebujeme v rámci st.. ..azovacie metódy zadného segmentu oka Zobrazovacie .. .. slúžia na získavanie údajov napríklad o terči zrakového nervu, sietnici. U niektorých prípadov p.. ..vacie metódy zadného segmentu oka Zobrazovacie m.. ..kľúčové slová: kamera, optická koherenč tomografia, Heidelbergský retinálny tomograf, s.. ..kľúčové slová: kamera, optická koherenčná tomografia, He.. ..kľúčové slová: Heidelbergský retinálny tomograf, skenovacia laserová oftalmoskopia, RTA analyzátor, GDx a.. ..kľúčové slová: kamera, optická koherenč tomografia, Heidelbergský retinálny tomograf, s.. ..kľúčové slová: kamera, optická koherenčná tomografia, He.. ..kľúčové slová: Heidelbergský retinálny tomograf, skenovacia laserová oftalmoskopia, RTA analyzátor, GDx a.. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MUDr. Justusová Paulína Pr.. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MUDr. Justusová Paulína P.. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MUDr. Justusová Paulína Prílohy: Pr..

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie
.. choroba je chronická progresívna neuropatia so zmenami terča zrakového nervu , v.. ..aukómová choroba je chronická progresívna neu.. .. progresívna neuropatia so zmenami terča zrakového nervu , vrstvy nervových vlákien sietnice a z.. ..vá choroba je chronická progresívna neuropatia so .. ..kľúčové slová: aukóm, klinické vyšetrenie, rizikové faktory, roz.. ..kľúčové slová: klinické vyšetrenie, rizikové faktory, r.. .. Sylvia Ferková, PhD. Prílohy: Príloha D.. .. Sylvia Ferková, PhD. Prílohy: Príloha D..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si zopakujú študenti an.. .. deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si .. ..vý deň  stáže z oftalmológie na Klinike ofta.. .. zrenicu, jej tvar a farbu. Nakoniec sa študuje vzťah koreňa dúhovky ku sklére v dúhovkovo rohovkovom u.. .. pitve očnej gule sa najskôr pozoruje celkový tvar, úpony okohybných sva.. .. pitve očnej gule sa najskôr pozoruje celkový tvar, úpony okohybných s.. .. celkový tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. Potom sa až odstránia o.. .. povrchu je možné vidieť priebeh vetiev a. et v. centralis retinae. Uprostred „paraboly" je.. .. pitve očnej gule sa najskôr pozoruje celkový tvar, úp.. .. jej tvar a farbu. Nakoniec sa študuje vzťah koreňa dúhovky ku sklére v dúhovkovo rohovkovom uhl.. ..kľúčové slová: guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, si.. ..kľúčové slová: á guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, si.. ..kľúčové slová: guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, .. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, Furdová Adriána, Xénia Fak.. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, Furdová Adriána, Xénia Fa.. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, Furdová Adriána, Xénia Faktorová, Ho..

Aktívne elektrické biosignály III.
..ška sa zaoberá aktívnymi elektrickými biosignálmi .. ..áška sa zaoberá aktívnymi elektrickými biosignálmi .. .. sa zaoberá aktívnymi elektrickými biosignálmi vznikajúcimi el.. .. elektrickou činnosťou kostrového svalstva, mozgu, žalúdka a očí a možnosťami ich registrácie a ana.. ..kľúčové slová: .. ..kľúčové slová: á.. .. citlivé [?] Licencia Aktívne elektrické biosigly | 10.10.2013 1.01 MB registrovaný .. .. Michal Trnka, PhD. Prílohy: Príloha .. .. Michal Trnka, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. multiplex je autoimunit choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii m.. .. multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k d.. .. choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ost.. .. dochádza k deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príč.. .. herpetický vírus 6 alebo 7, koronavírusy a iné. Vzťah medzi vírusmi a SM podporujú aj údaje, že vír.. .. multiplex (SM) je autoimunit choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii m.. .. multiplex (SM) je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k d.. .. choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ost.. .. dochádza k deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príč.. ..kľúčové slová: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, .. ..kľúčové slová: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, i.. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha .. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. patria k najčastejším úrazom. Štatistiky potvrdzujú, že každý.. ..áleniny patria k najčastejším úrazom. Štatistiky po.. .. ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových centrá.. .. patria k najčastejším úrazom. Štatistiky potvrdzujú, že každý rok utrpí popáleninu približne u .. .. mal vedieť každý lekár. K základným podmienkam na to, aby vedel takúto pomoc poskytnúť správne (tj.. .. prvú pomoc a prvotné ošetrenie by mal vedieť každý lekár. K zá.. .. na špecializované liečenie do popáleninového centra. Aj na odoslanie takéhoto pacienta do centra a .. .. prvú pomoc a prvotné ošetrenie by mal vedieť každý le.. ..kľúčové slová: áleniny, prvá .. ..kľúčové slová: prvá .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Praktické vody pre diagnostiku a liečenie .. .. MUDr. Ján Koller, CSc. Prílohy: Príloha .. .. MUDr. Ján Koller, CSc. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Refrakčné chyby oka
.. emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka. Poruchy l.. .. tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny p.. ..adom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého .. .. emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka. Poruchy lámav.. .. práci sa zaoberáme chybami lámavého systému oka (re.. ..V práci sa zaoberáme chybami lámavého systému oka (.. ..kľúčové slová: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia,.. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, prof. MUDr. Oláh Zoltán, Dr.. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, prof. MUDr. Oláh Zoltán, .. .. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, prof. MUDr. Oláh Zoltán, DrSc. Pr..

Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.
..na činnosť zrakového orgánu pomáhala už pračl.. ..ávna činnosť zrakového orgánu pomáhala už pračl.. .. činnosť zrakového orgánu pomáhala už pračlovekovi lepšie sa pris.. ..vna činnosť zrakového orgánu pomáhala už pračl.. .. oka - refrakčné chyby a uvádzame prístup ku korekcii lámavých (refrakčných) chýb oka.. ..kľúčové slová: a, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia,.. ..kľúčové slová: anizometropia, okuliare, kontaktné šošovky, vnútroočné šo.. .. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., doc.MUDr.Alena Furdová, PhD.,MPH. Prílohy: Príloha D.. .. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., doc.MUDr.Alena Furdová, PhD.,MPH. P.. .. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., doc.MUDr.Alena Furdová, PhD.,MPH. Prílohy: Príloha D.. .. citlivé [?] Licencia Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka. | 29.10.2012 5.36 MB..