Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 25

Ísť na stránku: 1 2 3

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby .. .. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..kľúčové slová: Vyšetrenie.. ..kľúčové slová: Vyšetrenie pacienta..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. pred stanovením konečnej diagnózy a liečbou. Vyšetrenie objektívnych zmien a funkcií zrakového orgánu sa .. .. orgánu dodržiavame osvedčené postupy, orientačne pacienta prezeráme pri dennom svetle, sledujeme aj zmeny .. .. vyšetrovacím postupom v oftalmológii patrí: vyšetrenie zrakovej ostrosti a refrakcie biomikroskopia..

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie
.. je potrebné sa zamerať predovšetkým na vyšetrenie vnútroočného tlaku, zrakového nervu a zorného poľ.. ..kľúčové slová: klinické vyšetrenie, rizikové faktory, ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. – definícia 2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. L.. .. je pri definovaní vysokorizikového pacienta potrebné po jednotlivých rizikových faktoroch ak.. ..kľúčové slová: fyzikálne vyšetrenie.. ..kľúčové slová: fyzikálne vyšetrenie pacienta..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Patogenéza popálenín Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín .. .. v miestnych nemocniciach, alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do pop..

Dentoalveolárna chirurgia
.. interdisciplinárna spolupráca, história, vyšetrenie pacienta vrátane rtg vyšetrenia, antisepsa a a.. .. spolupráca, história, vyšetrenie pacienta vrátane rtg vyšetrenia, antisepsa a asepsa, v..

Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia
.. jednotlivými plochami lámavého systému oka. Vyšetrenie zrakovej ostrosti - zisťovanie kvality zrakového .. .. šošovky pri hypermetropii - subjektívne vyšetrenie optimálnej sférickej šošovky pri myo..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. Bezpečná starostlivosť o chirurgického pacienta Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s a.. ..kľúčové slová: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie.. ..kľúčové slová: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie pacienta..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Sedácia a monitoring pa..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 2. časť
.. pozadia kamerou - dopplerovské ultrazvukové vyšetrenie - fluoresceínová angiografia - indocyanínová an..