Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

O vedeckom bádaní v medicíne
..Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto kn.. .. bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie.. .. a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich profe.. .. a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich profesionálov. Me.. ..kľúčové slová: Vedecké bádanie, vedecká publikácia, ab.. ..kľúčové slová: bádanie, vedecká publikácia, a..

Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v Slovenskej republike
.. takého informačného systému, ktorý podporuje vedecké analýzy z údajov o nádoroch registrovaných v NOR ..