Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Protilátky. B-lymfocyty

Protilátky. B-lymfocyty

Protilátky sú molekuly glykoproteínovej povahy, ktoré dokážu špecificky viazať antigén či už solubilný alebo ako súčasť membrány bunky. Nachádzajú sa v plazme alebo tesných tekutinách (lymfa, sliny, slzy, ...). Pretože protilátky patria prevažne gama-globulínovej frakcii plazmy, označovali sa pôvodne ako gamaglobulíny; v súčasnosti ich označujeme ako imunoglobulíny (Ig). Poznáme 5 tried imunoglobulínov: IgG, IgM, IgA, IgE, a IgE. Každá z nich má svoju charakteristickú biochemickú štruktúru a biologickú funkciu. Principiálne úloha protilátok je väzba antigénov; okrem toho však majú aj početné iné funkcie, ako je väzba komplementu, prechod placentou, opsonizácia baktérií, väzba na receptory viacerých buniek imunitného systému a pod.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 4508x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty predstavujú heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s alfa/beta- (~ 95 %) a gama/delta-receptorom (~ 5 %). Alfa/beta T-lymfocyty sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene regulačné (nTreg). Pomocné T-lymfocyty sú tiež heterogénne a delíme ich na 5 subpopulácií: Th1, Th2,Th9, Th 17 a Th22.
Každý biologický systém zahŕňa v sebe nielen efektorové, ale aj kontrolné mechanizmy, ktoré udržujú homeostázu organizmu. Najdôležitejšími imunitnými mechanizmami sú tie, ktoré sprostredkúvajú regulačné T-lymfocyty, ktoré delíme na prirodzené (nTreg) a indukované (iTreg). Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak iTreg-lymfocyty zabezpečujú priebeh imunitných reakcií vo fyziologických hraniciach.
T-lymfocyty po svojej aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organizme mnoho rokov, niektoré aj celoživotne a po opakovanom stretnutí sa s antigénom zabezpečujú promptnú a intenzívnejšiu imunitnú odpoveď. Aj pamäťové T-lymfocyty sú heterogénne. V súčasnosti dobre poznáme iba ich dve subpopulácie –Tcm (T central memory cells) a Tem (T effector memory cells).

Gama/delta T-lymfocyty predstavujú samostatnú, nezávislú skupinu T-lymfocytov. Majú fenotyp CD3+CD4-CD8- . Zaujímavá je ich distribúcia, menšia časť je v periférnej krvi (u človeka 0,2 - 20,0 %), slezine a v lymfatických uzlinách, kým druhá, väčšia, časť sa nachádza v tkanivách, najmä medzi epitelovými bunkami epidermy a epitelovými bunkami gastrointestinálneho či reprodukčného traktu; označujeme ich preto aj ako intraepidermové, resp. intraepitelové (IEL).

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 11545x | publikované: 28.3.2013 | posledné úpravy: 28.3.2013

Nekonvenčné T-lymfocyty

Nekonvenčné T-lymfocyty

Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do úvahy cytotoxické a pomocné a aj to, že táto posledná tiež nie je jednotná populácia buniek a že sa skladá z viacerých subpopulácií. V ostatnej dobe však pribúdajú informácie aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a prezentácii sa preberá ich charakteristika a ich biologický a medicínsky význam

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia, Mikrobiológia | zobrazené: 2273x | publikované: 22.2.2016 | posledné úpravy: 22.2.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Cytokíny adaptívnej imunity, polarizácia imunitnej odpovede
.. k proliferácii a diferenciácii Th0 v smere Th1, Th2, Th3, Tr1, alebo Th17. Subpopulácií p.. ..áto prednáška sa zaoberá cytokínmi adaptívnej imun.. .. Th0 v smere Th1, Th2, Th3, Tr1, alebo Th17. Subpopulácií pomocných lymfocytov je viac, ale z.. ..kľúčové slová: adaptívna imunita, cytokíny, polarizácia, re.. .. Mária Bucová, CSc. Prílohy: Príloha D..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. autoreaktívnych T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré následne pre.. .. multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k d.. .. T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré následne prestupujú do moz.. .. deštruujú myelín. Súčasne sa aktivujú aj B-lymfocyty, čo sa prejaví intracerebrálnou syntézou IgG, kto.. .. autoreaktívnych T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré následne začnú .. .. multiplex (SM) je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k d.. .. T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré následne začnú zabudovávať d.. .. deštrukcii myelínu sa podieľajú aj cytotoxické T-lymfocyty svojím perforínovo-granzýmovým mechanizmom. Súč.. ..kľúčové slová: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, .. ..kľúčové slová: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, .. ..kľúčové slová: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, .. ..kľúčové slová: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, .. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha ..

Prezentácia antigénov
..á imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých ant.. .. na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a spro.. ..ásadný rozdiel v rozpoznávaní antigénu alfa/beta T-.. .. T- a B-lymfocytmi je v tom, že alfa/beta T-lymfocyty nedokážu rozpoznať natívny antigén, ale len anti.. ..kľúčové slová: ácia antigénov, HLA, CD1, MR1, .. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha ..

Autoimunita - všeobecné základy
..ákladnou vlastnosťou imunitného systému je jeho sc.. ..á imunitná reakcia sa začína rozpoznaním pro.. .. Príroda túto dilemu vyriešila tým, že T-lymfocyty sa počas svojho dozrievania v týmuse naučia ro.. ..kľúčové slová: autoimunita, tolerancia, HLA-molekuly,.. ..kľúčové slová: tolerancia, HLA-molekuly, T-lymfocyty, autoimunitné .. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha ..

Antigen presentation; T cell mediated immunity
.. antigens are no able to induce an immune response.. .. T helper cells comprise of further subsets: TH1, TH2, and TH17, respectively. Each subset.. .. cells are not unique population of cells. There are two.. .. cells comprise of further subsets: TH1, TH2, and TH17, respectively. Each subset mediates different.. ..kľúčové slová: Antigen presenting cells, HLA molecules, T cells.. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
..a choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna .. ..a choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým .. .. chorobu, na ktorej imunopatogenéze podieľajú Th2-lymfocyty. Novšie údaje ukazujú, že v patogenéze choroby bu.. ..kľúčové slová: a kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, .. ..kľúčové slová: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, .. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne .. .. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. O.. .. Dlhé roky sa populácia lymfocytov delila iba na dve základné s.. .. delila iba na dve základné skupiny, B- a T-lymfocyty. Až neskôr sa zistilo, že situácia je zlo.. ..kľúčové slová: NK, NKT, LAK, TIL, MAIT,.. ..kľúčové slová: NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty.. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha ..

Hypersenzitívne reakcie prvého typu - Alergia I
.. reakcie prvého typu poznáme pod pojmami anafylaxia a .. ..Alergia zahŕňa celé spektrum imunitných reakcií, kt.. ..kľúčové slová: Alergia, anafylaxia, atopia, IgE, Th2-lymfocyty,.. ..kľúčové slová: anafylaxia, atopia, IgE, Th2-lymfocyty,.. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha ..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
..ány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené .. .. stáročia, až do roku 1961, kontroverzné tvrdenia ko.. .. v tele. Autor predpokladal, že novovzniknuté lymfocyty v týmuse degenerujú, čím sa do krvného obehu dost.. ..kľúčové slová: atický systém, monocytovo-makrofágový systém, slez.. .. MUDr. Štefan Polák, CSc., Ivan Varga Prílohy: Príloha D..

Autoimmunity and autoimmune disease
.. principal role of the immune system is to protect the.. .. and up-regulated activity of effector T cells (TH1). nTregs not only express leptin receptors.. .. Immunologic tolerance is defined as unresponsiveness to an antigen.. .. system to either to TH2 (allergies) or TH1/TH17 (autoimmune disorders) direction or an.. ..kľúčové slová: Autoimmunity, T cells, B cells, antibodies, genes,.. .. MUDr. Milan Buc, DrSc. Prílohy: Príloha ..