Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Princípy telemedicíny
..kľúčové slová: Telemedicína..

MEFANET 2008
.. výučby. Okrem moderných tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, je konf.. .. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

MEFANET 2009
.. konferencia je okrem tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, ..

Konferencia MEFANET 2011
.. podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, .. .. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

Konferencia MEFANET 2010
.. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

Konferencia MEFANET 2012
.. vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, ..

Konferencia MEFANET 2014
.. výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, ..

Konferencia MEFANET 2013
.. ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: - telemedicína, - webové obrazové archívy, - výučbové portá..

Konferencia Mefanet 2018
.. lekárskych a zdravotníckych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové portá..