Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh (SNN) je časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k pohybovaniu nohami, ktoré je spôsobené nepríjemnými pocitmi v nohách. Tie sa horšia počas nečinnosti a často negatívne ovplyvňujú spánok. Priamymi dôsledkami SNN sú dyskomfort, poruchy spánku a únava. Tieto negatívne fenomény následne vplývajú na fungovanie pacientov tým, že záporne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť, spoločenské aktivity a rodinný život. Prerušovaný spánok a neschopnosť tolerovať sedavé aktivity môžu viesť až k strate zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným konzultáciám lekárov mnohých špecializácií, čo má okrem iného za následok nadmernú a redundandnú finančnú záťaž, ktorá je vynakladaná väčšinou zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

 
autor: Michal Minár, Peter Valkovič | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Neurológia | zobrazené: 2903x | publikované: 23.3.2018 | posledné úpravy: 23.3.2018
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Tubulointersticiálne nefritídy Nefritický syndróm Nefrotický syndróm Glomerulonefritídy Di..

Suché oko
..Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom .. .. kyselinu hyaluronovú a pod. Dôležité je, že mnohé látky, pridávané do očných instilácií (kolýrií) ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. optica (NMO), známa aj ako Devicov syndróm, je choroba, ktorá sa podobá SM a až donedávna sa.. ..kľúčové slová: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, ..

EUNI - Elektronické vzdelávanie
.. Rubin, prof. Niek de Wit Estrogendeficitní syndrom, klimakterium a HRT – MUDr. Tomáš Fait, M.. .. odkazy na jednotlivé kurzy budú plnohodnotne fungovať po skonční skúšobnej prevádzky zo.. .. fakulte – – Estrogendeficitní syndrom, klimakterium a HRT – MUDr. Tomáš Fait, MUDr. Pet..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. symptómoch nám varovné svetlá zasvietia hneď, mnohé iné sú pomerne neurčité a ľahko zameniteľné s in.. .. patria leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, ese.. .. leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, esenciálna tr..