Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 4

Stres a adaptácia

Stres a adaptácia

Neuroendokrinná stresová reakcia, adaptácia organizmu a vznik chorôb.

Stres predstavuje všeobecne prítomný fenomén. Takmer každý jedinec sa denne stretáva s pôsobením stresorov, podnetov, ktoré vyvolávajú stresovú reakciu. Aj keď sa môže zdať, že stres predstavuje niečo negatívne, samotná stresová reakcia je veľmi dôležitá v prípade, že organizmu hrozí nebezpečenstvo. Nebezpečným sa stres stáva vtedy, keď na organizmus pôsobí dlhodobo.

 
autor: Boris Mravec | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 698x | publikované: 26.3.2018 | posledné úpravy: 26.3.2018

Oxidačný a karbonylový stres

Definícia oxidačného a karbonylového stresu, ich molekulárna podstata, úloha oxidačného stresu v patogenéze niektorých ochorení.

 
autor: Peter Celec | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 3302x | publikované: 22.9.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011

Účasť oxidačného stresu v patológii niektorých ochorení a jeho ovplyvnenie prírodnými polyfenolmi

Klinická biochémia - nové trendy
(Oxidačný stres v patológii niektorých ochorení - ako ho rozpoznať a ako sa proti nemu brániť)

 
autor: Jana Muchová | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 2855x | publikované: 11.5.2011 | posledné úpravy: 11.5.2011

Oxidative stress

 Description of free radicals, antioxidants, definition of oxidative and carbonyl stress, pathogenesis of some diseases where oxidative stress participates

 
autor: Peter Celec | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 1556x | publikované: 1.10.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Metódy stanovenia voľných radikálov a antioxidantov
.. biochémia - nové trendy (Oxidačný stres v patológii niektorých ochorení - ako ho ro.. .. citlivé [?] Licencia Metódy štúdia oxidačného stresu | 19.5.2011 581.65..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. sa objavujú v bunke ako odpoveď na vnútorný stres, ako je napr. vírusová infekcia či malígna tra..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. aktivita AIF bráni bunku voči oxidačnému stresu a tým aj voči malígnej transformácii. D..