Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Prehľad aktuálnych zmien v odporučených postupoch pre neodkladnú resuscitáciu
..kľúčové slová: resuscitácia, základná neodkladná resuscitácia, rozšírená neod..

Urgentná medicína pre medikov
.. v európe Základná a rozšírená neodkladná resuscitácia Kontrola masívneho krvácania N..

Prvá pomoc pre medikov
..kľúčové slová: pomoc, KPCR, Resuscitácia..