Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. 4. Výsledky 5. Diskusia 6. Literatúra 7. Publikovanie 1. Vedecká práca Aby sa obyčajný človek moh.. ..kľúčové slová: Publikovanie, biomedicína, vedecká p..

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)
.. bude čoskoro zaradený do SCUPUSu. Rýchle publikovanie: on-line do 1 týždňa od akceptovania, a tlačenou ..