Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Protilátky. B-lymfocyty

Protilátky. B-lymfocyty

Protilátky sú molekuly glykoproteínovej povahy, ktoré dokážu špecificky viazať antigén či už solubilný alebo ako súčasť membrány bunky. Nachádzajú sa v plazme alebo tesných tekutinách (lymfa, sliny, slzy, ...). Pretože protilátky patria prevažne gama-globulínovej frakcii plazmy, označovali sa pôvodne ako gamaglobulíny; v súčasnosti ich označujeme ako imunoglobulíny (Ig). Poznáme 5 tried imunoglobulínov: IgG, IgM, IgA, IgE, a IgE. Každá z nich má svoju charakteristickú biochemickú štruktúru a biologickú funkciu. Principiálne úloha protilátok je väzba antigénov; okrem toho však majú aj početné iné funkcie, ako je väzba komplementu, prechod placentou, opsonizácia baktérií, väzba na receptory viacerých buniek imunitného systému a pod.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 4719x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Komplementový systém a jeho biologický význam
..Protilátky nás pred mikroorganizmami chránia principiálne dv.. ..kľúčové slová: Protilátky, komplement, deficiencie,..

Hypersenzitívne reakcie prvého typu - Alergia I
.. imunitnú odpoveď, pri ktorej vznikajú IgE-protilátky. Svojím Fc-fragmentom sa nadväzujú na svoj vy.. .. senzibilizácii jedinca. Vytvárajú sa špecifické protilátky IgE, ktoré sa nadväzujú svojím Fc-fragmentom na m..

Alergia II – hygienická hypotéza, diagnostika a liečba alergie
.. a najnovšie sa doliečby dostali aj monoklonové protilátky proti IgE (omalizumab). V liečbe alergií má sv.. .. sa do terapie alergie zaviedli monoklonové protilátky anti-IgE; protilátka sa označuje ako omalizumab. ..

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén
.. nesmierne množstvo (asi 1020) molekúl (protilátky, cytokíny, regulačné, antimikróbne, transportné m..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. galatiramér acetát, fingolimod, monoklonové protilátky proti adhezívnej molekule VLA4 a CD20 a v ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia receptor pre .. .. sprostredkovaná bunkami závislá od protilátky“ (ADDC – antibody dependent cell..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. aby produkovali pre UC charakteristické autoprotilátky. O význame IL-33 v imunopatogenéze UC svedčí aj.. ..kľúčové slová: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA,..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. pretože majú dlhú CDR3-oblasť, podobne ako protilátky. Vd1 T-lymfocyty syntetizujú aj IFN-gama a IL-4, ..