Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Ako sa prihlasovať na portál MEFANET - Bratislava

Ako sa prihlasovať na portál MEFANET - Bratislava

Návod ako sa prihlasovať na portál LFUK Bratislava
Tento manuál slúži užívateľom ako pomôcka pri prihlasovaní sa na portál LFUK Bratislava.

Prihlasovať sa na portál MEFANET – Bratislava, budete potrebovať:
1. ak budete chcieť vložiť nejaký článok,
2. ak si budete chcieť pozrieť alebo stiahnuť nejaký súbor, ktorý má prístupové práva pre Univerzitu Komenského alebo Lekársku fakultu UK v Bratislave.

 
autor: Michal Trnka | zobrazené: 2470x | publikované: 9.3.2009 | posledné úpravy: 11.4.2014

Ako posielať príspevok na portál MEFANET - Bratislava

Ako posielať príspevok na portál MEFANET - Bratislava

Tento manuál slúži autorom ako pomôcka pri posielaní článkov na portál LFUK Bratislava.

 
autor: Michal Trnka | zobrazené: 2219x | publikované: 9.3.2009 | posledné úpravy: 11.4.2014

Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v Slovenskej republike

Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v Slovenskej republike

http://www.nor-sk.org/


 Význam epidemiologie zhubných nádorov neustále rastie. Záujem odbornej aj laickej verejnosti možno z veľľkej časti zdôvodniť vzrastajúcou incidenciou nádorových ochorení, ktorá z nich robí významný spoločenský problém so závažnými sociálnymi a ekonomickými dôsledkami.  

 
autor: Dalibor Ondruš | sekcia: Prednášky | odbor: Onkológia, radioterapia | zobrazené: 5585x | publikované: 8.11.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

MEFANET
.. medziuniverzitný projekt sa pripravoval už od roku 2006, sieť MEFANET bola s .. .. sieť MEFANET bola s konečnou platnosťou ustanove 20.6.2007 na schôdzi Koordinačnej rady v P.. .. brána projektu MEFANET Centrálny portál kam sa ukladajú všetky príspevky zo všetkých zúča..

MEFANET
.. in the MEFANET project MF at the Masaryk University (Brno) MF at the Comenius.. .. The network of medical faculties (MEFANET) was finally established on 20th of June 2007 at the.. .. gate of the MEFANET project http://portal..

MEFANET, MEFANETin, MEFANET report
.. týkajúce sa aktuálnej konferencie MEFANET. Nové čísla e-b..

MEFANETin 1
.. pre lekárske fakulty MEFANET report 01: zoznam príspevkov .. .. fakulty zapojené do projektu Edukačný portál pre lekárske fakulty MEFANET report 01: ..

MEFANETin 10 - Február 2011
.. číslo občasníku MEFANETin, ktoré nesie označenie konferenčné vy.. .. čísla vyberáme: Ohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2010 Čo je a čo nieje .. .. AKUTNE.CZ Predstavenie projektu MEFANET na konferencii AMEE 2010 Konferenčný servis z.. .. II. konferencia výučbového a publikačného portálu AKUTNE.CZ Predstavenie projektu MEFANET.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia MEFANET cz portal -..

MEFANETin 9 - August 2010
.. aktuálneho čísla vyberáme: Pozvánka na konferenciu MEFANET 2010 Wikiskripta v.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia MEFANET cz portal -..

Webináre z kardiológie
.. kardiológiu všetkým, ktorí o ňu majú záujem. Napriek veľkému množstvu informácií, ktorými web dis.. .. z histórie: Nápad kardiologických webinárov sa vynoril pri jednej z diskusií bývalých predsedov .. .. z histórie: pad kardiologických webinárov sa vynoril pri j.. .. po ceste plnej prekážok vznikol kardiologický portál s názvom Webimed, na ktorom bol 23.8.2016 .. ..kľúčové slová: webi.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Webire z..