Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Prezentácia antigénov

Prezentácia antigénov

Špecifická imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých antigénov do organizmu alebo po objavení sa autoantigénov pri poruche imunitnej tolerancie. Charakter imunitnej odpovede (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a niektoré metabolity, ktoré vznikajú pri biosyntéze vitamínov. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha prezentácie) alebo druhej triedy (exogénna dráha prezentácie). Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly CD1-antigény a pre metabolity vitamínov MR-1 molekuly. Poly (oligo) sacharidové antigény T-lymfocyty nestimulujú, tieto aktivujú iba B-lymfocyty a to priamo, bez predchádzajúceho spracovania v APC. Napokon existuje skupina antigénov, ktoré označujeme ako superantigény, ktoré sa vyznačujú tým, že sa súčasne viažu na HLA-molekuly buniek prezentujúcich antigén aj antigénový receptor T-lymfocytov, čím aktivujú oba typy buniek. Spôsobí to masívnu syntézu prozápalových cytokínov y vývoj klinických príznakov ako pri septickom šoku.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 8071x | publikované: 27.3.2013 | posledné úpravy: 13.5.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 20

Ísť na stránku: 1 2

Vnútorné ženské pohlavné orgány
..Prezentácia k rovnomennej prednáške uvádza základný anat..

Zmyslové orgány
..Prezentácia k rovnomennej prednáške popisujúcej základy ana..

Vnútorné mužské pohlavné orgány
..Prezentácia k rovnomennej prednáške  uvádza základný ana..

PLEXUS LUMBALIS
..Prezentácia k rovnomennej prednáške popisujúcej priebeh a in..

PLEXUS SACRALIS
..Prezentácia k rovnomennej prednáške popisujúcej priebeh a in..

MEFANET-report 2
.. vo vzdelávaní. Jedným z cieľov publikácie je aj prezentácia projektu MEFANET a činností autorov a ich k..

Aktívne elektrické biosignály I.
..Prezentácia podáva úvod k aktívnym elektrickým biosignálom z ..

Pokojové membránové napätie
..Prezentácia vysvetľuje vznik pokojového membránového nap..

Elektronické informačné zdroje
.. informačné zdroje – prezentácia venovaná jednotlivým typom EIZ (online katalógy, ..

Evidence Based Medicine (EBM)
.. Based Medicine (EBM) – prezentácia obsahuje základné princípy EBM, hierarchickú kat..