Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Vedecká Online komunikácia

Vedecká online komunikácia

Vedecká online komunikácia ponúka možnosť výmeny a prezentovania vedeckých poznatkov medzi vedeckými komunitami.
                                                               

 
autor: Miriam Pekníková | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | zobrazené: 1953x | publikované: 4.12.2014 | posledné úpravy: 12.11.2019

Súborné Online katalógy

Súborné online katalógy

Súborné online katalógy – cielené a správne využívanie knižničných katalógov môže ušetriť veľa času nielen pri vyhľadávaní literatúry.                                  

 
autor: Miriam Pekníková, Margita Mozoľová | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | zobrazené: 3245x | publikované: 7.2.2011 | posledné úpravy: 12.11.2019
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

Webináre z internej medicíny
.. je moderným a kvalitným spôsobom sprístupniť online výučbu internej medicíny širokému publiku posl.. .. pojmu webový seminár. Je to interaktívna forma online komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom in..

Elektronické informačné zdroje
.. prezentácia venovaná jednotlivým typom EIZ (online katalógy, databázy, internetové portály, dig..

Konferencia MEFANET 2015
.. scenario-based learning. Dôležité dátumy: Online registrácia: 29.september - 22. november ..

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)
.. (print) MEFANET Journal, ISSN 1805-9171 (online) Formerly published as MEFANET Report, ISSN..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
..kľúčové slová: zdravotnej starostlivosti, prevencia, komunikácia..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. H., Ostatníková D., Hulín I. Komunikácia s redakciou odborného časopisu – B..

Konferencia MEFANET 2013
.. v biofyzike a lekárskej informatike.   Online..

Prvá pomoc pre medikov
.. zverejnila Európska rada pre resuscitáciu (ERC) online svoje nové odporúčania pre neodkladnú res..

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)
.. (print) MEFANET Journal, ISSN 1805-9171 (online) Predtým publikované ako MEFANET Report, ISSN 1..

Webináre z kardiológie
.. pojmu webový seminár. Je to interaktívna forma online komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom in..