Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 38

MEFANET, MEFANETin, MEFANET report

MEFANET, MEFANETin, MEFANET report

Novinky týkajúce sa aktuálnej konferencie MEFANET.

Nové čísla e-bulletinu MEFANETin.

Nové čísla publikácie MEFANET report.

                                                                                                               

 
autor: Michal Trnka | zobrazené: 4917x | publikované: 19.8.2009 | posledné úpravy: 22.6.2012

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)

The MEFANET Journal (Mefanet J) is intended to present within a single forum all of the developments in the field of medical informatics, medical education, e-learning and thereby promote the synergism among these disciplines. The journal is the premier vehicle for disseminating information about MEdical FAculties NETwork, which covers all Czech and Slovak medical faculties.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1936x | publikované: 9.4.2014 | posledné úpravy: 9.4.2014

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)

MEFANET Journal (MEFANET J) je určený na prezentáciu v rámci jedného fóra v oblasti zdravotníckej informatiky, lekárskeho vzdelávania, e-learningu. Časopis je prostriedkom pre šírenie informácií v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 3106x | publikované: 9.4.2014 | posledné úpravy: 9.4.2014

MEFANET

Vznik siete MEFANET (www.mefanet.cz)

Tento medziuniverzitný projekt sa pripravoval už od roku 2006, sieť MEFANET bola s konečnou platnosťou ustanovená 20.6.2007 na schôdzi Koordinačnej rady v Prahe.

Odkazy na lekárske fakulty (LF) zapojené do projektu MEFANET

Centrálna brána projektu MEFANET

Centrálny portál kam sa ukladajú všetky príspevky zo všetkých zúčastnených fakúlt.

http://portal.mefanet.cz/

 
autor: Michal Trnka | zobrazené: 22886x | publikované: 9.3.2009 | posledné úpravy: 2.6.2010

MEFANET

Network MEFANET (www.mefanet.cz)

This inter-university project had been prepared since 2006. The network of medical faculties (MEFANET) was finally established on 20th of June 2007 at the constitutive meeting of the Coordinating Council in Prague.

Medical faculties (MF) involved in the MEFANET project

Central gate of the MEFANET project

http://portal.mefanet.cz/index-en.php

 
autor: Michal Trnka | zobrazené: 2622x | publikované: 7.6.2010 | posledné úpravy: 7.6.2010

MEFANET 2008

MEFANET 2008

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje konferenciu MEFANET 2008. Druhý ročník konferencie zameranej na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií sa bude konať v dňoch 20. - 21. 11. 2008 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2008 poskytne priestor pre výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem moderných tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, je konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v odboroch zubné lekárstvo - stomatológia a maxilofaciálna traumatológia.

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 2438x | publikované: 4.11.2008 | posledné úpravy: 28.10.2019

MEFANET-report 1

MEFANET-report 1

MEFANET-report 1 je edukačný zborník z 1. celoštátnej konferencie lekárskych fakúlt ČR na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. MEFANET-report 1 vyšiel ako ohliadnutie sa za úspešnou konferenciou MEFANET 2007, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21. 11. 2007 v Brne.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1585x | publikované: 20.8.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANET-report 2

MEFANET-report 2

Publikácia MEFANET-report 2 s titulom "Information technology and e-learning in medical education" je súborom prác autorov z lekárskych fakúlt v ČR a SR venujúcim sa problematike využívania moderných informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Jedným z cieľov publikácie je aj prezentácia projektu MEFANET a činností autorov a ich kolektívov na medzinárodnej úrovni.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1540x | publikované: 20.8.2009 | posledné úpravy: 20.8.2009

MEFANET 2009

MEFANET 2009

3. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.
Brno, 24.-26. listopadu 2009, Hotel Voroněž I.      

Aktuálne informácie získate na našich stránkach alebo na oficiálnych stránkach konferencie MEFANET 2009.

                            

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 2251x | publikované: 20.8.2009 | posledné úpravy: 28.10.2019

Konferencia MEFANET 2016

Konferencia MEFANET 2016

Vážení priaznivci konferencie MEFANET!


Dovoľujeme si Vás v mene programového a organizačného výboru konferencie MEFANET 2016 pozvať k účasti na jubilejnom desiatom ročníku tejto akcie, na ktorej sa pravideľne stretávajú pedagógovia a študenti všetkých lekárskych a zdravotníckych fakúlt z Českej a Slovenskej republiky, spolu s odborníkmi v oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výčby.

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 1008x | publikované: 11.11.2016 | posledné úpravy: 28.10.2019

Konferencia MEFANET 2014

Konferencia MEFANET 2014

8. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov.   
Brno, 26.-27. novembra 2014, Hotel International.
     

                              

 

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 1952x | publikované: 9.4.2014 | posledné úpravy: 28.10.2019

Konferencia MEFANET 2010

Konferencia MEFANET 2010

4. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.
Brno, 24.-25. novembra 2010, Hotel Voroněž I.

                                                                         

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 2166x | publikované: 8.11.2010 | posledné úpravy: 28.10.2019

Konferencia MEFANET 2011

Konferencia MEFANET 2011

Vzdelávacia sieť českých a slovenských lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v poradí už  piaty ročník konferencie - MEFANET 2011. Zameraná je tradične na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií a uskutoční sa v dňoch 24. – 25. 11. 2011 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2011 ponúka priestor na výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v študijných programoch s rozšírenou výučbou pediatrie.

Pred niekoľkými dňami bola oficiálne spustená on-line registrácia pre aktívnych aj pasívnych účastníkov a to na internetovej adrese http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--prihlaseni. Na konferenčnom webe nájdete podrobné informácie o tejto akcii vrátane dôležitých termínov a inštrukcií pre aktívnych účastníkov.

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 2112x | publikované: 24.8.2011 | posledné úpravy: 28.10.2019

Konferencia MEFANET 2012

Konferencia MEFANET 2012

Konferencia MEFANET 2012   

6. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov
Brno, 27.-28. november 2012, Hotel International            

                                         

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 1938x | publikované: 24.7.2012 | posledné úpravy: 28.10.2019

Konferencia MEFANET 2013

Konferencia MEFANET 2013

7. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.               

26.-27. november 2013, Hotel International, Brno           
                                        

 

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 1492x | publikované: 25.11.2013 | posledné úpravy: 28.10.2019

Konferencia MEFANET 2015

Konferencia MEFANET 2015

9. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov.    
Brno, 25.-26. novembra 2015, Hotel International.   

Tohtoročná konferencia je venovaná: Neurológia - Psychiatria - Neurochirurgia - Neurovedy

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 1682x | publikované: 13.10.2015 | posledné úpravy: 28.10.2019

Konferencia Mefanet 2019

Konferencia Mefanet 2019

Dovoľte nám oznámiť, že sa v dňoch 27.-28. novembra 2019 uskutoční v Brne 13. ročník tejto tradičnej akcie. Tohtoročná konferencia sa ponesie v znamení troch projektov podporených programom Erasmus+ v rôznych fázach riešenia: TELSON, CLEVER & BCIME. Spoločnou témou týchto projektov sú interaktívne virtuálne scenáre vo výučbe a mapovanie medicínskeho kurikula.

 
autor: Martin Komenda, Daniel Schwarz, Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 216x | publikované: 18.10.2019 | posledné úpravy: 28.10.2019

Conference MEFANET 2014

Conference MEFANET 2014

8th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines.

November 26-27, 2014, Brno, Czech Republic                

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 2364x | publikované: 9.4.2014 | posledné úpravy: 22.4.2015

Conference MEFANET 2015

Conference MEFANET 2015

9th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences November 25 – 26, 2015, Brno, Czech Republic
Apart from general aspects of e-learning, the conference will also be focused on the impact of this phenomenon on a specific field of medicine. The 9th year of the MEFANET conference is dedicated to:
Neurology – Psychiatry – Neurosurgery – Neuroscience

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1558x | publikované: 13.10.2015 | posledné úpravy: 30.5.2016

Konferencia Mefanet 2018

Konferencia Mefanet 2018

12. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na témy e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.

Plzeň, 27.– 28.novembra 2018                          

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 477x | publikované: 31.10.2018 | posledné úpravy: 28.10.2019

Zborník prednášok MEFANET 2008

Zborník prednášok MEFANET 2008

On-line verzia zborníka prednášok a poohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2008 nájdete na konferenčnom webe: MEFANET 2008, kde okrem iného nájdete galérie fotografií urobených z prvého aj druhého konferenčného dňa, behom videokonferenčného mostu s Novým Zélandom aj zo spoločenského večera.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 4382x | publikované: 1.12.2008 | posledné úpravy: 25.5.2011

Ako sa prihlasovať na portál MEFANET - Bratislava

Ako sa prihlasovať na portál MEFANET - Bratislava

Návod ako sa prihlasovať na portál LFUK Bratislava
Tento manuál slúži užívateľom ako pomôcka pri prihlasovaní sa na portál LFUK Bratislava.

Prihlasovať sa na portál MEFANET – Bratislava, budete potrebovať:
1. ak budete chcieť vložiť nejaký článok,
2. ak si budete chcieť pozrieť alebo stiahnuť nejaký súbor, ktorý má prístupové práva pre Univerzitu Komenského alebo Lekársku fakultu UK v Bratislave.

 
autor: Michal Trnka | zobrazené: 2470x | publikované: 9.3.2009 | posledné úpravy: 11.4.2014

Zborníky prednášok z konferencií MEFANET

Zborníky prednášok z konferencií MEFANET

On-line verzie zborníkov prednášok a poohliadnutie sa za konferenciami MEFANET nájdete na konferenčnom webe: MEFANET, kde okrem iného nájdete galérie fotografií, videí z jednotlivých konferenčných dní.                                                                          

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 3496x | publikované: 22.1.2012 | posledné úpravy: 25.10.2019

Ako posielať príspevok na portál MEFANET - Bratislava

Ako posielať príspevok na portál MEFANET - Bratislava

Tento manuál slúži autorom ako pomôcka pri posielaní článkov na portál LFUK Bratislava.

 
autor: Michal Trnka | zobrazené: 2219x | publikované: 9.3.2009 | posledné úpravy: 11.4.2014

Zborník prednášok z konferencie MEFANET 2010

Zborník prednášok z konferencie MEFANET 2010

On-line verzia zborníka prednášok a poohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2009 nájdete na konferenčnom webe: MEFANET 2009, kde okrem iného nájdete galérie fotografií urobených z prvého aj druhého konferenčného dňa, aj zo spoločenského večera.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 2641x | publikované: 25.5.2011 | posledné úpravy: 25.5.2011

Zborník prednášok z konferencie MEFANET 2009

Zborník prednášok z konferencie MEFANET 2009

On-line verzia zborníka prednášok a poohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2009 nájdete na konferenčnom webe: MEFANET 2009, kde okrem iného nájdete galérie fotografií urobených z prvého aj druhého konferenčného dňa, aj zo spoločenského večera.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 2940x | publikované: 2.6.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin 3

MEFANETin 3

Tretie číslo bulletinu MEFANETin ponúka okrem iného aj ciele projektu MEFANET na rok 2008.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1625x | publikované: 9.3.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin 1

MEFANETin 1

Prvé číslo bulletinu MEFANETin projektu MEFANET. Od januára 2008 vychádza e-bulletin MEFANETin projektu MEFANET. MEFANETin Vás informuje o dianí okolo projektu MEFANET. 

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1766x | publikované: 9.3.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin 2

MEFANETin 2

V druhom čísle bulletinu MEFANETin najdete zaujímavé články, z ktorých vyberáme "Ako s e.learningom do životopisu?", "Multimediálne výučbové atlasy patológie" a iné.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1886x | publikované: 9.3.2008 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin 4

MEFANETin 4

Štvrté vydanie bulletinu MEFANETin. Môžete se v ňom dočítať napríklad o úspešnej prezentácii projektu MEFANET na významnej medzinárodnej konferencii AMEE 2008. Toto číslo je najmä určitým konferenčným špeciálom, pretože sa venuje nasledujúcej konferencii MEFANET 2008.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1748x | publikované: 9.3.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin 5

MEFANETin 5

Nové číslo e-bulletinu MEFANETin, prvé v tomto roku. V tomto čísle sa s Vami autori podelia o radosť nad sľubným vývojom projektu MEFANET. Najdôležitejšou správou je bezpochyby to, že v ČR bol schválený centralizovaný rozvojový projekt českých lekárskych fakúlt s názvom " Budovanie vzdelávacej siete lekárskych fakúlt ČR pre tvorbu a zdielanie výučbových materiálov na spoločnej platforme".

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1748x | publikované: 12.8.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin 6

MEFANETin 6

Nové letné číslo e-bulletinu MEFANETin. V tomto čísle nájdete niekoľko správ týkajúcich sa propagácie MEFANETu a hlavne sumarizačný text zaoberajúci sa problematikou autorských práv v e-learningu.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1725x | publikované: 20.8.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Jesenný MEFANETin 2009

Jesenný MEFANETin 2009

Jesenné čislo občasníku MEFANETin, ktoreé by sa dalo označiť ako konferenčný špeciál. Nájdete tu podrobný program konferencie vrátane časového plánu jednotlivých blokov a názvov všetkých príspevkov.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1961x | publikované: 9.11.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin - journal

MEFANETin - journal

The first issue of MEFANETin - bulletin of the MEFANET project - was released in January 2008. You can download the latest issue and archive issues on this page or on page of Profect MEFANET.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 5655x | publikované: 8.6.2010 | posledné úpravy: 9.4.2014

MEFANETin - Marec 2010

MEFANETin - Marec 2010

Nové, tentoraz jarné číslo občasníku MEFANETin, ktoré nesie označenie postkonferenčné.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1911x | publikované: 9.6.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin 9 - August 2010

MEFANETin 9 - August 2010

Letné číslo občasníku MEFANETin.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1608x | publikované: 25.5.2011 | posledné úpravy: 25.5.2011

MEFANETin 10 - Február 2011

MEFANETin 10 - Február 2011

Jarné číslo občasníku MEFANETin, ktoré nesie označenie konferenčné vydanie.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 2082x | publikované: 25.5.2011 | posledné úpravy: 25.5.2011

Nové čísla e-bulletinu MEFANETin

Nové čísla e-bulletinu MEFANETin

Nové čísla e-bulletinu MEFANETin. 

                                                                                     

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 3928x | publikované: 22.6.2012 | posledné úpravy: 27.5.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 22

Ísť na stránku: 1 2 3

Oral surgery
.. Dentoalveolar-surgery-1-01 | 16.2.2009 298.61 KB MEFANET user – – ..

Dentoalveolárna chirurgia
.. KB užívateľ vzdelávacej siete MEFANET – – ..

Autorská zmluva (licencia autorstva)
.. ktorý chce zverejniť svoje dielo na portáli MEFANET musí podísať licenčnú zmluvu o použití autors..

Úvod do pitiev - hrudník a brucho
.. MB užívateľ vzdelávacej siete MEFANET – Anatómia - pitva hrudník a brucho - n..

Zoznam recenzentov za LFUK Bratislava
.. KB užívateľ vzdelávacej siete MEFANET..

Blood Physiology (Lecture for the Dentistry Students)
.. for the Dentistry Students) | 10.3.2016 3.79 MB MEFANET..

HLA complex and its significance in biology and medicine
.. biology and medicine | 16.3.2012 5.08 MB MEFANET..

HLA kompex a jeho biologický a medicínsky význam
.. MB užívateľ vzdelávacej siete MEFANET..

Foeto-maternal relationships. The immune system of newborns
.. The immune system of newborns | 9.5.2012 5.08 MB MEFANET..

Bazalióm mihalníc a orbity
.. KB užívateľ vzdelávacej siete MEFANET – – Bazalióm mihalníc a o..