Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Verejnosť vníma imunológiu ako vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá štúdiom obranných mechanizmov proti mikroorganizmom, infekčným chorobám. Dnes však Imunológiu vnímame širšie, ako vednú disciplínu, ktorá študuje bunkové a molekulové procesy, ktoré sa odohrávajú v organizme človeka, či zvierat alebo rastlín po vniknutí akejkoľvek cudzej látky do tela. K rozvoju imunológie prispeli početné významné osobnosti, zmieňme sa len o takých velikánoch ako boli Louis Pasteur, Ilja Mečnikov, Jean Dausset a mnohí, mnohí ďalší; svedčia o tom Nobelove ceny, ktoré sa skoro každé 3 – 4 roky dostanú vedeckí pracovníci na poli imunológie. Táto skutočnosť je odrazom prudkého rozmachu tohto fascinujúceho vedného odboru a jeho veľkému významu pre biológiu a medicínu.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3804x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. psov vedie k poruchám telesného aj duševného vývoja. Aj v československej učebnici Histológie z roku .. .. systému, ako aj pre pochopenie celej imunológie. Výskum mikroskopickej štruktúry orgánov lym..

Farmakogenetika – význam pre účinnosť a bezpečnosť liečiv
.. pri individualizácii farmakoterapie a v oblasti vývoja nových ..

Databázy__
.. informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku..

Úvod do Pediatrie
.. v zásade na tri obdobia: obdobie rastu a vývoja - detstvo a adolescencia, t.j. obdobie vzostupu,..

Základy morfológie orgánu zraku
.. priebehu vývoja živočíchov došlo k výraznému rozvoju od svetlo ci..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. a ich praktická realizácia v rôznych štádiách vývoja a zavádzania. Pre dosiahnutie optimálneho stavu p..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. naštudovanú a to je pri súčasnom tempe vývoja vedomostí skoro nemožné, napriek tomu sa treba o ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. posledný variant sa spája aj so zvýšeným rizikom vývoja karcinómu. Až na fulminantný priebeh, chorobný pr..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. z progenitorových buniek predurčených do vývoja lymfoidného radu v kostnej dreni. Principiálnym c..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. výroby – cena. Tá ostáva aj po rokoch vývoja naďalej mimoriadne vysoká. Aj preto by mal stáť e..