Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Priapism
.. than 3 hours. Thalassemia. Myeloma –rare. Leukemia – rare). Neurological (Lumbar disc disease..

Onkologické ochorenia v detskom veku
..kľúčové slová: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne ná..

B lymphocytes and plasma cells
.. Seifert M1, Küppers R. Human memory B cells. Leukemia. 2016; 30(12): 2283-92. Vinuesa CG, Linterman..