Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Lekárska štatistika 1

Lekárska štatistika 1

Základné pojmy lekárskej štatistiky. Vhodné pre všetky stupne štúdia a všetky ročníky.

 
autor: Katarína Kozlíková | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Biofyzika, Lekárska informatika a informačná veda | zobrazené: 5700x | publikované: 15.10.2010 | posledné úpravy: 19.9.2016

Lekárska štatistika 2 - Výberové charakteristiky

Cieľom tejto prednášky je oboznámiť študentov s výberovými charakteristikami, ktoré sa najčastejšie používajú pri hodnotení medicínskych experimentov a vyskytujú sa v medicínskej vedeckej a odbornej literatúre. Vhodné pre všetky študijné odbory a všetky ročníky.

 
autor: Katarína Kozlíková | sekcia: Prednášky | odbor: Biofyzika, Lekárska informatika a informačná veda | zobrazené: 4147x | publikované: 3.10.2013 | posledné úpravy: 19.9.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Dni lekárskej biofyziky
..kľúčové slová: Lekárska.. ..kľúčové slová: biofyzika..

Lipidy
.. najmä pri štúdiu metabolizmu lipidov v kurze Lekárska..

Monosacharidy, disacharidy
.. najmä pri štúdiu metabolizmu sacharidov v kurze Lekárska..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. Univerzita Komenského v Bratislave.  Lekárska fakulta v Bratislave, IV. Interná klinika ..