Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. spájajú sa s vývojom pankolitídy; antigénom býva laktoferín a katepsín G. U pacientov bývajú zvýšené h..

KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka)
.. zápästia ležia medzi kosťami predlaktia a prstov. Zápästných kostí je osem, spoločne t..