Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 8

Konferencia MEFANET 2014

Konferencia MEFANET 2014

8. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov.
Brno, 26.-27. novembra 2014, Hotel International.

 

 

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1890x | publikované: 9.4.2014 | posledné úpravy: 9.4.2014

Konferencia MEFANET 2016

Konferencia MEFANET 2016

Vážení priaznivci konferencie MEFANET!


Dovoľujeme si Vás v mene programového a organizačného výboru konferencie MEFANET 2016 pozvať k účasti na jubilejnom desiatom ročníku tejto akcie, na ktorej sa pravideľne stretávajú pedagógovia a študenti všetkých lekárskych a zdravotníckych fakúlt z Českej a Slovenskej republiky, spolu s odborníkmi v oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výčby.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 943x | publikované: 11.11.2016 | posledné úpravy: 18.11.2016

Konferencia MEFANET 2010

Konferencia MEFANET 2010

4. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.
Brno, 24.-25. novembra 2010, Hotel Voroněž I.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 2098x | publikované: 8.11.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011

Konferencia MEFANET 2011

Konferencia MEFANET 2011

Vzdelávacia sieť českých a slovenských lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v poradí už  piaty ročník konferencie - MEFANET 2011. Zameraná je tradične na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií a uskutoční sa v dňoch 24. – 25. 11. 2011 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2011 ponúka priestor na výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v študijných programoch s rozšírenou výučbou pediatrie.

Pred niekoľkými dňami bola oficiálne spustená on-line registrácia pre aktívnych aj pasívnych účastníkov a to na internetovej adrese http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--prihlaseni. Na konferenčnom webe nájdete podrobné informácie o tejto akcii vrátane dôležitých termínov a inštrukcií pre aktívnych účastníkov.

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 2052x | publikované: 24.8.2011 | posledné úpravy: 24.8.2011

Konferencia MEFANET 2012

Konferencia MEFANET 2012

Konferencia MEFANET 2012

6. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov
Brno, 27.-28. november 2012, Hotel International

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1873x | publikované: 24.7.2012 | posledné úpravy: 24.7.2012

Konferencia MEFANET 2013

Konferencia MEFANET 2013

7. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.

26.-27. november 2013, Hotel International, Brno
 

 

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1433x | publikované: 25.11.2013 | posledné úpravy: 25.11.2013

Konferencia MEFANET 2015

Konferencia MEFANET 2015

9. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov.
Brno, 25.-26. novembra 2015, Hotel International.

Tohtoročná konferencia je venovaná: Neurológia - Psychiatria - Neurochirurgia - Neurovedy

 
autor: Michal Trnka | odbor: Ostatné | zobrazené: 1611x | publikované: 13.10.2015 | posledné úpravy: 24.3.2016

Konferencia Mefanet 2018

Konferencia Mefanet 2018

12. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na témy e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.

Plzeň, 27.– 28.novembra 2018                          

 
autor: Michal Trnka | sekcia: Konferencie | odbor: Ostatné | zobrazené: 375x | publikované: 31.10.2018 | posledné úpravy: 31.10.2018
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

MEFANET 2009
.. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou úča.. .. konferencia je okrem tém ako sú e-learning, telemedicína či m..

MEFANETin 1
.. k spolupráci Vznik siete lekárskych fakúlt Konferencia MEFANET 2007 Lekárske fakulty zapojené do p..

MEFANETin 4
.. Beskydské "moodlování" a MEFANET Konferencia MEFANET 2008 je už za dverami ..

Dni lekárskej biofyziky
.. ktorý bol pri zrode tejto tradície. Prvá konferencia Dni lekárskej biofyziky sa konala pod jeho ..

MEFANETin 10 - Február 2011
.. Terry Poulton, Uno Fors, Martin Haag II. konferencia výučbového a publikačného portálu AKUTNE.CZ ..

Zborníky prednášok z konferencií MEFANET
.. verzie zborníkov prednášok a poohliadnutie sa za konferenciami MEFANET nájdete na konferenčnom webe: MEFANET, .. ..kľúčové slová: Konferencia, MEFANET,..

MEFANET 2008
.. či moderné informačné technológie, je konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú pod..

Prvá pomoc pre medikov
.. rozhoduje o klinickom výsledku. Medzinárodná konferencia ILCOR sa konala vo februári 2010 za účasti 320 po..