Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Klasifikácia v psychiatrii

Klasifikácia v psychiatrii

Klasifikačné systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komunikovať a informovať sa o patologických stavoch či konkrétnych pacientoch. Sú základom pre stanovenie diagnózy a to má množstvo konzekvencií – nielen odborných, ale aj spoločenských a osobných.
Tento učebný text je určený pre študentov medicíny, pre študentov v treťom stupni vzdelávania a pre lekárov v špecializačnej príprave, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť so záujmom o problém klasifikácie a to predovšetkým klasifikácie v psychiatrii.

 
autor: Ján Pečeňák | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Psychiatria, psychológia, sexuológia | zobrazené: 645x | publikované: 27.2.2018 | posledné úpravy: 27.2.2018

Cytokíny, charakteristika, vlastnosti, klasifikácia

Cytokíny predstavujú dorozumievaciu reč medzi bunkami imunitného systému ale aj inými bunkami. Ich reči rozumejú aj bunky nervového systému a endokrinného systému (majú receptory pre cytokíny), vďaka čomu imunitný systém s nervovým a endokrinným systémom tvoria jeden veľký superinformačný systém a nad tým všetkým stojí psychika, ktorú tieto systémy so svojimi pôsobkami ovplyvňujú. Cytokíny majú nízku molekulovú hmotnosť, pôsobia v pikogramových a nanogramových koncentráciách a svoju biologickú aktivitu uplatňujú prostredníctvom väzby na špecifický receptor. K cytokínom ovplyvňujúcim  prirodzenú imunitu patria prozápalové cytokíny a interferóny 1. typu. A priori majú cytokíny pozitívnu úlohu v imunitnej odpovedi, avšak dlhotrvajúca  alebo nadmerná tvorba cytokínov môže viesť k poškodeniu organizmu až smrti.
 
autor: Mária Bucová | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3907x | publikované: 21.5.2013 | posledné úpravy: 21.5.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Diabetes melitus
.. a klasifikácia diabetu, základné patofyziologické poznatky o et..

Nádory spojovky
.. nemelanocytárne (nepigmentové). Histologická klasifikácia nádorov spojoviek zahŕňa tieto skupiny: ná..

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií
.. o aktivite rúk operatérov počas operácií. 1. Klasifikácia operatérov do zručnostných tried na základe pok..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín Prvotné ošetrenie Transport pop..

Suché oko
.. sa trende bola pred 10 rokmi vytvorená jednotná klasifikácia. Táto nová diagnóza sa začala čoraz viac skúmať a..

Bazalióm mihalníc a orbity
.. Popis obrázkov: Obr.č.1: TNM klasifikácia nádorov mihalníc Obr.č.2 Bazalióm dolnej mih..