Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová lie.. .. kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba pri.. .. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša okrem vý.. .. čo nakoniec viedlo k zníženiu mortality na infekcie v tejto vulnerabilnej populácii pacientov. V .. ..kľúčové slová: neutropénia, Invazívne mykotické .. ..kľúčové slová: neutropénia, Invazívne mykotické.. ..kľúčové slová: neutropénia, Invazívne mykotické infekcie..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových ciest Tubulointersticiálne ne..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. typom chemikálií (napr. benzén), vírusové infekcie, RTG žiarenie, genetická predispozícia a ni..

Komplementový systém a jeho biologický význam
.. paroxyzmálna nočná hemoglubinúria, vnímavosť na infekcie, spôsobené najmä príslušníkmi rodu Neisseria a po..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. aplikovať antibiotické kvapky na prevenciu infekcie a niekoľko mesiacov kvapky s kortikosteroidmi ..

Dentoalveolárna chirurgia
.. rtg vyšetrenia, antisepsa a asepsa, vírusové infekcie a orofaciálna oblasť), -anestézia v orálnej a ma..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. vírusmi a SM podporujú aj údaje, že vírusové infekcie často predchádzajú záchvaty choroby. Pra..

Bazalióm mihalníc a orbity
.. radí k priaznivým nádorom, rastie lokálne síce invazívne, ale metastázovanie patrí k naprostým vý..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. homeostázu epitelových buniek. V prípade infekcie, v zápalovom prostredí, pod vplyvom IL-18, IL-12 ..