Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Scientometria
..kľúčové slová: Impact.. ..kľúčové slová: Impact Faktor..

Conference MEFANET 2015
.. the conference will also be focused on the impact of this phenomenon on a specific field of.. .. the conference will also be focused on the impact of this phenomenon on a specific field of..

Solar activity, revolutions and cultural prime in the history of mankind
.. one of the responsible factors could be solar impact on geomagnetic..

Immunodeficiencies. AIDS
.. and mortality caused by HIV and the global impact of HIV infection on health care resources and..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morb..

Stres a adaptácia
.. priamo nevyvoláva vznik chorôb, ide o permisívny faktor, ktorý môže mať u predisponovaného jedinca nega..

Conference MEFANET 2014
.. the conference will also be focused on the impact of this phenomenon on a specific field of..

Femtosecond laser in cataract surgery
.. the molecular level without transfer of heat or impact to the surrounding..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. Práca uvádza poznatky o základoch al.. .. cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. Na identifikáciu pacientov s vysokým r.. ..kľúčové slová: melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, C.. ..kľúčové slová: melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dr..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. Augsburger, J.J., Vrabec, T.R.: Impact of Delayed Treatment in Growing Posterior Uveal.. .. bulbus v čase diagnózy ešte aj dnes enukleovať. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VOĽBU LIEČEBNÉHO POSTUPU MMU ..