Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Štruktúra hmoty z biofyzikálneho hľadiska
.. všeobecné vlastnosti a charakteristiky hmoty, Heisenbergov princíp neurčitosti, základné vlastnosti ele.. .. vlastnosti a charakteristiky hmoty, Heisenbergov princíp neurčitosti, základné vlastnosti elementárnych ča.. .. a charakteristiky hmoty, Heisenbergov princíp neurčitosti, základné vlastnosti elementárnych častíc, prin.. ..kľúčové slová: analýza, formy hmoty, fyzikálneinterakcie, Heisenbergov princíp neurčitosti, elementárne častice, Sch.. ..kľúčové slová: formy hmoty, fyzikálneinterakcie, Heisenbergov princíp neurčitosti, elementárne častice, Schrödingerova .. ..kľúčové slová: hmoty, fyzikálneinterakcie, Heisenbergov princíp neurčitosti, elementárne častice, Schrödingerova ro..

Pokojové membránové napätie
.. vznik pokojového membránového napätia, princíp jeho merania, jeho interpretáciu najmä p..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ ma.. .. aspoň skrátená verzia metodiky, prípadne jej princíp. Toto však vedie k tomu, že čitateľ musí zháňať i..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. stereotaktická aplikácia ionizujúceho žiarenia. Princíp je analogický postupu pri aplikácii ionizujúceho ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. bioptický materiál z parafínových bločkov. Princíp vyšetrenia spočíva v detekcii špecifických anti..