Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Pokojové membránové napätie
..kľúčové slová: Donnanova rovnováha, Nernstova rovnica, Goldmanova.. ..kľúčové slová: potenciál, Donnanova rovnováha, Nernstova rovnica, Goldmanova..

Štruktúra hmoty z biofyzikálneho hľadiska
..kľúčové slová: neurčitosti, elementárne častice, Schrödingerova rovnica..